Konsultacije

Specijalna ponuda

Public aktiv je otpočeo sa obavljanjem jedne nove delatnosti, a to je pomoć naručiocima u sprovođenju postupaka javnih nabavki, kao i ponuđačima, kroz pronalaženje stavova nadležnih institucija.

Namera nam je da licima koja direktno primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki, kao i odgovornim licima naručilaca i ponuđača olakšamo sprovođenje postupaka i tumačenje propisa tako što ćemo na Vaša konkretna pitanja postavljena u elektronskoj formi (putem mejla) u vezi sa određenom spornom situacijom poslati odgovor kakav je stav nadležnih institucija o tome, pri čemu mislimo na:

  • - Stavove Državne revizorske institucije,
  • - Mišljenja i tumačenja Uprave za javne nabavke,
  • - Odluke i načelne pravne stavove Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Na ovaj način dobijate odgovor kako nadležne institucije tumače sporna pitanja iz javnih nabavki, a od čijih mišljenja i stavova često i zavisi ishod postupka, kao i ocena da li se ugovori pravilno realizuju.

Ukoliko za pojedine sporne situacije ima više stavova nadležnih institucija, te ukoliko su ti stavovi različiti, tada biste u okviru odgovora dobilii mišljenje naših konsultanata kako je najbolje postupiti u takvoj situaciji. Na ovaj način dobijate pomoć da Vam postupci javnih nabavki budu uspešno sprovedeni, bez poništavanja, kao i da se ne prave greške koje vode prekršajnoj i drugoj odgovornosti, a upravo su pomenuti organi nadležni za iniciranje pokretanja ili za sprovođenje postupaka za izricanje sankcija za odgovorna lica.

Cena ovakve usluge je 30.000 dinara bez PDV-a na mesečnom  nivou.

Ukoliko ste zainteresovani za ovakav vid pomoći u javnim nabavkama, možete nas kontaktirati putem e-maila: office@publicaktiv.com, kao i preko telefona: 011/2637-128, 011/2187-920.