O forumu

Forum o javnim nabavkama

Forum o javnim nabavkama - rešavanje praktičnih problema u javnim nabavkama

ForumCilj Foruma je da članovi Foruma (i naručioci i ponuđači) rešavaju sporne situacije u javnim nabavkama. Svi članovi Foruma mogu da postave pitanja koja im stvaraju dileme. Na pitanja odgovaraju konsultanti Public aktiva, kao i sami članovi.