O forumu

Ponuda za forum

Drage kolege,

Zadovoljstvo nam je da možemo da vam predstavimo novu uslugu koju pruža Public akiv – pružanje konsultantskih usluga o javnim nabavkama putem Foruma o javnim nabavkama.

Cilj Foruma je rešavanje svih spornih situacija o javnim nabavkama, tako što će svi članovi Foruma moći da postave pitanja koja im stvaraju dileme u javnim nabavkama. Na pitanja odgovaraju konsultanti Public aktiva, ali je ideja da se članovi uključe sa svojim odgovorima kako rešiti sporne situacije. Do sada su naši konsultanti odgovorili na svako postavljeno pitanje članova Foruma i trudićemo se da i ubuduće to bude tako. Praktično, na ovaj način dobijate konsultacije o javnim nabavkama, na vama je samo da postavite pitanje. Odgovore daje Milica Maletić, konsultant Public aktiva, koja je radno iskustvo stekla radeći u Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu prava, tako da su dati odgovori svakako relevantni, a kada god imamo odluke Republičke komisije mi se u odgovorima pozivamo na njih.

Forum će pomoći i naručiocima i ponuđačima, jer će i jedni i drugi moći da postavljaju pitanja i daju svoje odgovore.

Ukoliko neko ne želi aktivno da učestvuje na Forumu i to je moguće, jer u tom slučaju članovi mogu samo da čitaju teme koje su već otvorene, kao i odgovore na postavljena pitanja. Trenutno je na Forumu objavljeno oko 300 interesantnih pitanja i odgovora, s tim da se taj broj redovno povećava.

S obzirom da je ovo nova vrsta usluge, obezbedili smo vam da mesec dana besplatno koristite Forum, nakon čega je cena pristupu i učestvovanja na Forumu 2.000 dinara bez PDV-a mesečno. Period pristupa Forumu može biti mesec dana ili duži vremenski period, u zavisnosti od vaših potreba. Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje Foruma o javnim nabavkama možete popuniti prijavu koja se nalazi na našem sajtu u okviru kategorije “O Forumu”, a pre toga vas molimo da pročitate Pravila Foruma o javnim nabavkama.

Vaš Public aktiv
13.01.2017.