O forumu

PRAVILA FORUMA O JAVNIM NABAVKAMA

Cilj foruma

- Cilj je da lica koja sprovode javne nabavke međusobno razmenjuju relevantne informacije o javnim nabavkama, rešavaju sporne situacije, kao i da postavljaju na forum sva značajna dokumenta koja im mogu pomoći u daljem praktičnom sprovođenju postupaka javnih nabavki.

- Forum će pomoći kako licima koji rade kod naručilaca, tako i ponuđačima, jer će i jedni i drugi moći da iznose svoje gledište spornih pitanja o javnim nabavkama, sa ciljem da se dođe do zajedničkog rešenja.

- Forum će administrirati konsultanti Public aktiva, koji će se uključivati u rad foruma, ukazujući na rešenja spornih situacija i stavljajući na forum relevantne dokumente (npr. odluke Republičke komisije i mišljenja Uprave za javne nabavke koja rešavaju sporna pitanja, izveštaje Državne revizorske institucije, najbolje primere konkursnih dokumentacija za određenu javnu nabavku, primere dobro određenih dodatnih uslova za određene javne nabavke, itd.).

- Odgovori koji dobijate na ovom forumu ne mogu nadomestiti angažovanje stručnih lica, niti autori odgovora i urednik foruma snose odgovornost za posledice Vašeg sprovođenja i učestvovanja u javnim nabavkama. Sadržaj poruke predstavlja lični stav autora poruke. Administratori foruma ne daju garanciju da će forum zadovoljiti sve Vaše zahteve, da ćete dobiti odgovore na sva Vaša pitanja i postavljene teme, da će forum raditi bez prekida ili bez grešaka.


Postavljanje profila

- Definišite sebi korisničko ime. Korisničko ime koje je provokativno, uvredljivo po druge članove foruma, ili se na bilo koji način kosi sa pravilima ovog foruma, biće suspendovano ili promenjeno od strane administratora foruma.

Prava članova

- Svaki član ima pravo da otvori novu temu ili da uzme učešće u već otvorenoj, s tim što treba voditi računa da se nova tema postavi u odgovarajuću kategoriju. Administratori foruma će premestiti svaku temu za koju smatraju da ne pripada tamo gdeje postavljena.

- Pre nego sto započnete novu temu, pretražite forum kako bi se uverili da takvatema već ne postoji.

- Naslovi tema treba da budu što jasniji.

- Nemojte ostavljati poruke koje nemaju veze sa temom o kojoj se diskutuje. U tomslučaju, otvorite novu temu.

- Svaki član ima pravo da slobodno iznese svoje mišljenje o nekom pitanju ukolikose ne kosi sa pravilima ovog foruma.

- Kao član, prihvatate da bilo koja informacija koju unesete bude sačuvana u našoj bazi. Ove informacije neće biti prikazivane trećim licima bez Vašeg pristanka, niti će forumbiti odgovoran za bilo kakav hakerski pokušaj da ovi podaci budu kompromitovani.

Zabrane

- Zabranjeno je napadati, vređati ili klevetati članove foruma.

- Zabranjene su diskusije o politici.

- Zabranjeno je lažno predstavljanje i davanje svog korisničkog imena i šifre na korišćenje nekom drugom.

- Zabranjeno je slati vulgarne, reči mržnje, seksualno orijentisane reči ili bilo kakav materijal koji nije prikladan za ovaj forum.

- Zabranjeno je postavljati poruke koje su isključivo reklamne prirode, kao i slanje privatnih poruka članovima foruma radi reklamiranja. Članovi koje dobiju privatne poruke reklamne prirode, mogu se obratiti administratorima foruma.

- Zabranjeno je anketiranje članova foruma za potrebe Vaših istraživanja ili posla kojim se bavite, kao i uznemiravanja članova foruma putem privatnih poruka.

Sankcije

- Ukoliko se neki član ponaša u suprotnosti sa pravilima ovog foruma biće mu zabranjen pristup forumu.

Ostale napomene

Administratori foruma zadržavaju pravo da:

- izvrše ispravke ili bilo koje druge promene na forumu

- izvrše reorganizaciju informacija na sistemu

- uklone zastarele poruke

- ukinu forum u bilo kom trenutku, privremeno ili stalno

- promene ili ograniče funkcionisanje foruma ili bilo kog njegovog dela

- da promene pravila ovog foruma bilo kada i iz bilo kog razloga

- da odstupe od pravila ovog foruma ukoliko to trenutna situacija zahteva.

Pristupanjem na “Forum javnih nabavki” prihvatate uslove i sva pravila koja su ovde navedena. Ako se ne slažete sa uslovima molimo Vas da ne pristupate forumu.