O nama

Public aktiv je organizacija koja pruža najviši nivo ekspertize u oblasti javnih nabavki.

Vrhunski tim stručnjaka Public aktiva pomaže Vam da sa uspehom sprovodite postupke javnih nabavki.

Public aktiv pomaže svojim klijentima da usavrše svoja profesionalna znanja u javnim nabavkama kroz sledeće vrste usluga koje pruža: seminari, obuka za službenika za javne nabavke, publikacije, konsultacije.

public aktiv seminar

Seminari

Seminari Public Aktiva pomažu polaznicima da uspešno reše pitanja sa kojima se susreću u praksi i da se upoznaju sa novim propisima i njihovim tumačenjima od strane relevantnih stručnjaka.

Seminari se oblikuju prema interesovanjima polaznika, tako da u potpunosti odgovaraju njihovim potrebama.

o nama obuka za sluzbenika

OBUKA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Public Aktiv je organizacija koja ima saglasnost Ministarstva finansija (br. 153-03-00094/2010-27 od 16.11.2010. godine) za organizovanje obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Obuka se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14).

o nama publikacije

Publikacije

Public Aktiv objavljuje publikacije najvišeg stručnog nivoa poput Komentara Zakona o javnim nabavkama, Komentara podzakonskih akata, itd.

Na taj način se čitaocima pomaže u razumevanju i što bržem ovladavanju novim propisima koji uređuju javne nabavke.

o nama konsultacije

Konsultacije

Public Aktiv pruža savetodavne usluge u oblasti javnih nabavki i naručiocima i ponuđačima, sa ciljem uspešnog sprovođenja postupaka javnih nabavki.

Pored tumačenja domaćih propisa o javnim nabavkama, Public aktiv svojim klijentima pruža pomoć i oko tumačenja pravila i procedura Praktičnog vodiča Evropske komisije (Practical Guide to contract procedures for EC external actions, PRAG).