Obuka za službenika

“Public Aktiv” je organizacija koja ima saglasnost Ministarstva finansija (br. 153-03-00094/2010-27 od 16.11.2010. godine) za organizovanje obuka  za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Obuku sprovode stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom stečenim radom u dve referentne institucije - Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu prava: Daliborka Srećkov, donedavno rukovodilac u Upravi za javne nabavke i Milica Maletić, konsultant za javne nabavke i dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava.

Pored predstavnika naručilaca, obuku mogu pohađati i predstavnici ponuđača, kao i sva druga zainteresovana lica, jer ispit za službenika za javne nabavke može polagati svako zainteresovano lice, a ne samo predstavnici naručilaca.

Public Aktiv sprovodi  obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14). Obuka traje tri dana i to tako što će sva tri dana prvo biti predstavljene sve oblasti iz Zakona o javnim nabavkama koje su relevantne za polaganje ispita, nakon čega će sva tri dana biti izvršena provera znanja učesnika na obuci.

Detaljan program rada

 

Predavači - biografije