Obuka za službenika

Aktuelne obuke

OBUKA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE 

MART 2018. GODINE

 

Obaveštavamo vas da su mesta za obuku koja će se održati 27. - 28.02.2018. popunjena, te da će Public Aktiv organizovati još jednu obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke u periodu 15. - 16. mart 2018. godine u prostorijama Public Aktiva, u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 193c, u vremenu od 9h do 16h.

Obuku ćemo sprovoditi sa malom grupom polaznika (maksimalno 6), kako bi se polaznici na najbolji način pripremili za polaganje ispita i dalji praktičan rad u oblasti javnih nabavki. Polaznici će moći u konstantnoj komunikaciji sa predavačima da razjasne sve dileme koje imaju oko javnih nabavki.

Obuku će sprovoditi stručnjak sa višegodišnjim iskustvom Daliborka Srećkov, rukovodilac grupe za praćenje, kontrolu i nadzor postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke i Milica Maletić, konsultant za javne nabavke i dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava.

Public Aktiv je organizacija koja ima saglasnost Ministarstva finansija (br. 153-03-00094/2010-27 od 16.11.2010. godine) za organizovanje priprema za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Pored predstavnika naručilaca, obuku mogu pohađati i predstavnici ponuđača, kao i sva druga zainteresovana lica.

Prijavite se, broj mesta na obuci je ograničen na 6 polaznika.

Detaljan program rada

 

Predavači - biografije