Obuka za službenika

Detaljan program rada

PROGRAM RADA

1. dan

09:00 - 11:00h

 • Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji
 • Pojam i predmet javne nabavke
 • Načela javne nabavke
 • Plan javnih nabavki

11:00 - 11:15hKafe pauza

11:15 - 12:30h

 • Procenjena vrednost, pokretanje i izbor postupka javne nabavke
 • Postupci:
  • - otvoreni postupak
  • - restriktivni postupak
  • - kvalifikacioni postupak

12:30 - 13:15hPauza za ručak

13:15 - 14:30h

 • Postupci:
  • - pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
  • - pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
  • - postupak javne nabavke male vrednosti
  • - konkurentni dijalog
  • - konkurs za dizajn

14:30 - 14:45hKafe pauza

14:45 - 15:30h

 • Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje

15:30 - 16:30hProvera znanja (test)

2. dan

09:00 - 10:45h

 • Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka
 • Jezik, valuta i komunikacija u postupku javne nabavke
 • Posebni oblici postupaka javne nabavke
 • Elektronska licitacija
 • Centralizovane javne nabavke

10:45 - 11:00hKafe pauza

11:00 - 12:30h

 • Sprečavanje korupcije i sukoba interesa
 • Oglasi o javnoj nabavci
 • Konkursna dokumentacija - priprema, objavljivanje, izmene i dopune

12:30 - 13:15hPauza za ručak

13:15 - 14:30h

 • Konkursna dokumentacija - sadržina
 • Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova

14:30 - 14:45hKafe pauza

14:45 - 15:30h

 • Tehničke specifikacije 
 • Kriterijumi za dodelu ugovora

15:30 - 16:30hProvera znanja

3. dan

09:00 - 10:45h

 • Rokovi u postupku javne nabavke
 • Ponuda - podnošenje i važenje
 • Prijem i otvaranje ponuda
 • Negativne reference

10:45 - 11:00hKafe pauza

11:00 - 12:30h

 • Dodela ugovora, odluka o obustavi postupka
 • Ugovor o javnoj nabavci
 • Evidencija i izveštaji o javnim nabavkama

12:30 - 13:15hPauza za ručak

13:15 - 14:30h

 • Zaštita prava u postupku javne nabavke
 • Ništavost ugovora
 • Kaznene odredbe - prekršaji

14:30 - 14:45hKafe pauza

14:45 - 15:30h

 • Javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga
 • Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti
 • Javne nabavke radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških nesreća - udesa

15:30 - 16:30hProvera znanja 

 

Detaljan program rada

 

Predavači - biografije