PRIJAVA

Seminar "Šta nam donosi novi Zakon o agencijskom zapošljavanju", 7.5.2020. Beograd

Podaci o firmi

Podaci o učesnicima

Ime i prezime učesnika E-mail adresa učesnika Kontakt telefon učesnika

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Cena učešća na seminaru po učesniku u dinarima: 13.900 RSD + PDV

Napomena