Publikacije

Public Aktiv objavljuje publikacije najvišeg stručnog nivoa poput Komentara Zakona o javnim nabavkama, Komentara podzakonskih akata, itd.

Na taj način se čitaocima pomaže u razumevanju i što bržem ovladavanju novim propisima koji uređuju javne nabavke.

Publikacije Public aktiva:
- nude detaljna objašnjenja propisa iz oblasti javnih nabavki;
- korisnike upućuju na relevantne odredbe;
- povezuju pravila koja je potrebno primeniti u konkretnoj situaciji ili u određenoj fazi postupka javne nabavke;
- posebno objašnjavaju novouvedene odredbe i tako olakšavaju i naručiocima i ponuđačima da primene ta rešenja u praksi,
- upozoravaju na moguća sporna pitanja i nejasnoće vezane za pojedine odredbe i čitaocu nude rešenja za iste.

Autori svih objavljenih publikacija su eminentni stručnjaci iz oblasti javnih nabavki, koji su iskustvo stekli radeći u Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu prava, te je to dodatna garancija kvaliteta publikacija koje izdaje Public aktiv.