Publikacije

Dosadašnje publikacije

“NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA SA KOMENTAROM”

(tvrdi povez, 320 strana)

novi zakon o javnim nabavkamaPublic Aktiv je objavio "Komentar Novog Zakona o javnim nabavkama", koji je stupio na snagu 06. januara 2009. godine.

AUTORI:

Autori su članovi Radne grupe koja je radila na izradi Zakona:
Saša Varinac, Uprava za javne nabavke,
Milica Savić, član Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i
Đorđe Belenzada, Uprava za javne nabavke.

Autori svoja objašnjenja zasnivaju na praksi Komisije za zaštitu prava, Uprave za javne nabavke, kao i na uporedno-pravnoj teoriji iz oblasti javnih nabavki, upravnog i građanskog prava.