Publikacije

Dosadašnje publikacije

„Komentar Zakona o javnim nabavkama“

(Tvrd povez/545 strana)

narudzbenicaOvaj komentar nudi detaljna objašnjenja odredbi novog Zakona o javnim nabavkama koji je stupio na snagu 6. januara 2013. godine, i olakšava profesionalcima da primene nova rešenja u praksi.

Autorski tim koji je napisao Komentar, kao i pitanja koja su obrađena u istom, garancija su da će Komentar biti od velike praktične koristi onima koji učestvuju u postupcima javnih nabavki, i to kako odgovornim licima naručilaca, tako i službenicima za javne nabavke, kao i ponuđačima.

KOMENTAR:

- korisnike upućuje na relevantne odredbe;
- povezuje pravila koja je potrebno primeniti u konkretnoj situaciji ili u određenoj fazi postupka javne nabavke;
- posebno objašnjava novouvedene odredbe i
- upozorava na moguća sporna pitanja i nejasnoće vezane za pojedine odredbe i čitaocu nudi rešenja za iste.

AUTORI:

Bojan Terzić, generalni direktor Direkcije za zakonodavno-pravne poslove Narodne banke Srbije i kordinator Radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama,
Đorđe Belenzada, savetnik u Upravi za javne nabavke i član Radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama,
Daliborka Srećkov, rukovodilac Grupe za stručne poslove u Upravi za javne nabavke i član Radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama,
Milica Maletić, pravni savetnik za javne nabavke i dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava,
Saša Varinac, advokat i dugogodišnji predsednik i član Komisije za zaštitu prava,
Branislav Cvetković, zamenik predsednika Republičke komisije za zastitu prava.