Reference

Za 12 godina postojanja u Republici Srbiji stekli smo preko 1.500 klijenata, koji su nam ukazali svoje poverenje tako što su učestvovali na našim seminarima, nabavljali naše publikacije i koristili usluge naših konsultanata. Izdvajamo samo neke od klijenata:

Ministarstva

 • Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije
 • Ministarstvo pravde
 • Ministarstvo privrede
 • Ministarstvo zdravlja
 • Ministarstvo omladine i sporta
 • Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
 • Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine
 • Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
 • Ministarstvo rudarstva i energetike
 • Ministarstvo saobraćaja
 • Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
 • Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku
 • Ministarstvo vera
 • Ministarstvo za manjinska i ljudska prava
 • Ministarstvo za nacionalni i investicioni plan
 • Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
 • Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja

Posebne organizacije

 • Agencija za bezbednost saobraćaja
 • Agencija za borbu protiv korupcije
 • Agencija za licenciranje stečajnih upravnika
 • Agencija za osiguranje depozita
 • Agencija za privatizaciju
 • Agencija za privredne registre
 • Agencija za zaštitu jonizirajućih zračenja i nuklearnu sigurnost
 • Državna revizorska institucija
 • Kontrola letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. Beograd
 • Nacionalna agencija za regionalni razvoj
 • Nacionalna služba za zapošljavanje
 • Narodna skupština Republike Srbije
 • Privredna komora Srbije
 • Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge
 • Republička agencija za prostorno planiranje, Beograd
 • Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Republički geodetski zavod
 • Republički hidrometeorološki zavod
 • Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
 • Republički zavod za zdravstveno osiguranje
 • Skupština APV
 • Služba za javne nabavke grada Beograda
 • Garancijski fond AP Vojvodine
 • Garancijski fond Republike Srbije
 • Fond za podršku investicija u Vojvodini "Vojvodina Investment promotion – VIP"
 • Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd

Javna preduzeća

 • JP "Aerodrom"
 • JP "Pošta Srbije"
 • JP "Službeni glasnik"
 • JP "Srbijašume"
 • JP "Srbijagas"
 • JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda
 • JP Gradsko stambeno
 • JP Putevi Srbije
 • JP Skijališta Srbije
 • JP Srbijavode
 • JP Transnafta Pančevo
 • JP Zavod za udžbenike
 • JP Železnice Srbije
 • JP EPS Beograd
 • EPS Snabdevanje
 • EPS Hidroelektrane Đerdap
 • EPS Drinsko-Limske hidroelektrane
 • EPS Termoelektrane Nikola Tesla
 • EPS Termoelektrane i kopovi Kostolac
 • EPS Panonske TE-TO
 • EPS Rudarski basen Kolubara
 • EPS Elektrosrbija
 • EPS Elektrovojvodina
 • EPS Jugoistok
 • EPS Centar

Zdravstvene ustanove

 • Klinički centar Srbije
 • Klinički centar Niš
 • KBC “Dr Dragiša Mišović”
 • KBC “Bežanijska kosa”
 • Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
 • Institut za javno zdravlje Dr. Milan Jovanović Batut
 • Institut za javno zdravlje Niš
 • Institut za javno zdravlje Vojvodine
 • Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
 • Institut za nuklearne nauke Vinča
 • Institut za onkologiju Vojvodine
 • Institut za ortopedsko hiruruške bolesti Banjica
 • Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
 • Institut za transfuziju krvi Srbije
 • Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak", Beograd
 • Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić"
 • Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd
 • Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd

Prosvetne ustanove

 • Fakultet organizacionih nauka
 • Fakultet političkih nauka
 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Farmaceutski fakultet
 • Mašinski fakultet
 • Medicinski fakultet
 • Arhitektonski fakultet
 • Beogradska poslovna škola
 • Ekonomski fakultet
 • Elektrotehnički fakultet
 • Pravni fakultet
 • Prirodno-matematički fakultet
 • Tehnološko metaluški fakultet
 • Studentski centar Beograd
 • Studentski centar Novi Sad
 • Studentski centar Kragujevac
 • Studentski centar Niš

Ustanove kulture i informisanja

 • Narodno pozorište Beograd
 • Istorijski arhiv Beograda
 • Istorijski arhiv Užice
 • Muzej savremene umetnosti
 • Narodni muzej Niš
 • Narodni muzej u Beogradu
 • Srpsko narodno pozorište Novi Sad
 • Arhiv Srbije, Beograd
 • Arhiv Vojvodine

Lokalna preduzeća

 • JKP GSP "Beograd"
 • JKP "Beogradske elektrane"
 • JKP "Gradska čistoća"
 • JKP "Zelenilo"
 • JKP "Informatika", Novi Sad
 • JKP "Obrenovac" Obrenovac
 • JKP "Parking servis"
 • JKP "Vodovod i kanalizacija"
 • JKP Gradske pijace
 • JKP Infostan
 • JKP Javno osvetljenje
 • JKP Mediana Niš
 • JKP Parking servis Beograd
 • JKP Put Novi Sad
 • JKP Toplovod Obrenovac

Ponuđači

 • Aigo Business System d.o.o. Beograd
 • Adoc d.o.o.
 • Asseco See d.o.o. Beograd
 • Autočačak doo
 • Beohem-3 d.o.o.
 • Beoteleprom d.o.o.
 • Coopservice BMK d.o.o.
 • Dunav osiguranje a.d.o
 • Dijagonala Novi Sad
 • DES d.o.o. Novi Sad
 • Dipos d.o.o.
 • Energoprojekt Holding a.d. Beograd
 • Eurooprema
 • Farmalogist d.o.o.
 • Fresenius Medical Care Srbija d.o.o.
 • Fresh Line d.o.o.
 • Gat doo
 • Generali osiguranje a.d.
 • GMB Automatik d.o.o. Beograd
 • Uni-chem d.o.o. Beograd
 • Hemtek d.o.o.
 • I & D com, Beograd
 • Karin komerc MD d.o.o.
 • MACE d.o.o. Beograd
 • Messer Tehnogas a.d. Beograd
 • Millennium team d.o.o.
 • Nis a.d. Novi Sad
 • Pfizer H.C.P. Corporation
 • Put-Invest d.o.o., Sremska Kamenica
 • Saobraćajno preduzeće "Lasta" a.d. Beograd
 • Simens d.o.o Beograd
 • Strabag d.o.o. Beograd
 • Stylos d.o.o. Novi Sad
 • Telekom Srbija a.d.
 • "Triglav osiguranje" Beograd
 • Uniqa neživotno osiguranje a.d.o.
 • Velefarm a.d. Holding kompanija Beograd

konsultacije