Seminari

Aktuelni seminari

SEMINAR "ZLATIBORSKI DANI JAVNIH NABAVKI" 

 

Od 24. do 27. septembra 2018. Public aktiv organizuje tradicionalni seminar o javnim nabavkama "Zlatiborski dani javnih nabavki" na Zlatiboru. 

 

Uskoro ćemo objaviti više informacija o ovom seminaru.