Seminari

Aktuelni seminari

ZLATIBORSKI DANI JAVNIH NABAVKI - ŠTA NAS OČEKUJE U NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA 

 

Seminar „Zlatiborski dani javnih nabavki - Šta nas očekuje u Novom Zakonu o javnim nabavkama“ održaće se od 25. do 28. septembra 2017. godine u Kongresnoj sali hotela „Mona“ na Zlatiboru. 

Na seminaru će biti predstavljene novine koje donose Direktive EU u predstojećem Novom Zakonu o javnim nabavkama, koji će biti donet do kraja godine.

Predavači na seminaru su članovi radne grupe za izradu Novog Zakona o javnim nabavkama: Hana Hukić, predsednica Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Danijela Bojović, pomoćnik direktora u Upravi za javne nabavke, Daliborka Srećkov, rukovodilac grupe za praćenje, kontrolu i nadzor postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke. Pored njih, na seminaru će predavati Saša Varinac, advokat i dugogodišnji predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Milica Maletić, dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava i konsultant za javne nabavke, koji će sagledati praktične aspekte okvirnog sporazuma i kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda.  

Seminar će trajati tri radna dana.

Učesnici seminara stiču pravo da mesec dana besplatno koriste Forum o javnim nabavkama, kome se pristupa preko internet stranice Public aktiva.