Seminari

Aktuelni seminari

WEBINAR "VAŠA NAJČEŠĆA PITANJA O NOVOM ZJN-U", 9. jun 2021.

Novi tip webinara koji organizuje Public Aktiv!

Sve vreme webinara će predavači Milica Maletić i Daliborka Srećkov posvetiti isključivo Vašim pitanjima u vezi sa primenom novog Zakona o javnim nabavkama.

Ovo je prilika da čujete najnovije dileme, pitanja koja se pojavljuju u vezi sa praktičnom primenom novog Zakona, bez obzira da li su iz ugla ponuđača ili naručilaca. Dajemo Vam mogućnost da unapred postavite pitanja, pre samog webinara, kako bismo se njima odmah posvetili, a dajemo Vam mogućnost da pitanja postavite i tokom webinara. Izbor je Vaš, prilika je Vaša da razjasnite nedoumice, ili da saznate kakva se sve druga pitanja pojavljuju nakon skoro godinu dana primene Zakona.

Webinar će biti podeljen u dva bloka pitanja i odgovora od po sat i po vremena. Svaku eventualnu pauzu u vezi sa Vašim pitanjima i odgovorima popuniće naši predavači sa najaktuelnijim dilemama iz različitih faza postupaka, u vezi sa radom na Portalu, u vezi sa specifičnostima u primeni određenih vrsta postupaka, zaštitom prava i izmenama ugovora.

Program webinara:
09:30 - 10:00 Registracija za webinar
10:00 - 11:30 Prvi blok pitanja i odgovora
11:30 - 12:00 Pauza
12:00 - 13:30 Drugi blok pitanja i odgovora

Kotizacija: Kotizacija po učesniku iznosi 8.900,00 dinara + PDV i obuhvata praćenje webinara i mogućnost postavljanja pitanja. Detaljna uputstva o načinu praćenja webinara, učesnici će dobiti blagovremeno pre webinara.
Pitanja možete poslati i pre webinara na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. pre webinara. Na ta pitanja ćemo prvo odgovarati.

PRIJAVLJIVANJE: Ukoliko ste zainteresovani za učešće na radionici možete se prijaviti organizatoru "Public Aktiv" d.o.o. podnošenjem prijave na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..   

Vidimo se 9.6.2021. godine!

WEBINAR ZA NARUČIOCE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI“, 10. jun 2021. 

U 2021. godini naručioci sve javne nabavke sprovode po pravilima novog Zakona o javnim nabavkama, na novom Portalu javnih nabavki. Kako bi se što bolje pripremili za rad na novom Portalu javnih nabavki, Public Aktiv organizuje još jednu radionicu u formi webinara za naručioce „Rad na novom Portalu javnih nabavki“, 10. juna 2021. 

Glavni deo radionice će biti posvećen predstavljanju osnovnih faza otvorenog postupka (pripremi konkursne dokumentacije, otvaranju i stručnoj oceni ponuda, postupku zaštite prava), sve posmatrano iz ugla naručioca i rada na novom Portalu. Za otvoreni postupak smo se opredelili s obzirom da će većina naručilaca upravo sprovoditi ovu vrstu postupka. U toku radionice učesnici će imati više praktičnih zadataka, kako bi zajedno sa predavačima lakše savladali predviđene korake.

Cilj nam je da učesnicima, kroz primere, približimo rad na novom Portalu, da ih upoznamo sa redosledom koraka i mogućnostima. 

PREDAVAČI su: Stručnjaci i konsultanti sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama, Milica Maletić, dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno rukovodilac u Upravi za javne nabavke.

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 12.900,00 dinara + PDV i obuhvata praćenje predavanja i mogućnost postavljanja pitanja, kao i materijal u elektronskoj formi. Detaljna uputstva o načinu praćenja webinara, učesnici će dobiti blagovremeno pre webinara.

WEBINAR "SPROVOĐENJE PREGOVARAČKOG POSTUPKA PO NOVOM ZJN-U“, 25. jun 2021.

Public Aktiv 25.6.2021. godine po prvi put organizuje webinar posvećen samo pregovaračkom postupku, s obzirom da taj postupak sprovode svi naručioci, dok mnogi ponuđači moraju da znaju pravila i način sprovođenja tog postupka.

Teme na webinaru:
- Kako se sprovodi pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva shodno odredbama novog Zakona o javnim nabavkama, uključujući i sve radnje koje se preduzimaju putem Portala javnih nabavki, kako iz ugla naručioca, tako i iz ugla ponuđača.
- Koje su sve specifičnosti ovog postupka i razlike u odnosu na druge postupke, a koje se manifestuju kroz objavljivanje, zahtevanje mišljenja Kancelarije za javne nabavke, pokretanje postupka, rokove za podnošenje ponuda, dostupnost konkursne dokumentacije, način podnošenja ponude, zaštitu prava i dr. Sve su to radnje koje se sada odvijaju putem Portala.
- Akcenat će biti na sprovođenju pregovaračkog postupka sa tačno određenim ponuđačem i hitnoj nabavci, kao dva najčešća primenjivana osnova ove vrste postupka. Objasnićemo i način primene drugih osnova koja ćete najčešće primenjivati u praksi.
- Prikazaćemo kada se sprovodi pregovarački postupak, a kada vrši izmena ugovora za dodatne isporuke.
- Uzećemo u obzir i Smernice za primenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva koje je pripremila Kancelarija za javne nabavke, posebno imajući u vidu kako se sada odvija način pregovaranja putem Portala kroz dostavljanje početnih, izmenjenih i konačnih ponuda.
- Daćemo osvrt i na primenu konkurentnog postupka sa pregovaranjem po osnovu člana 55. stav 1. tačka 5) ZJN, u situaciji kada je naručilac u prethodno sprovedenom otvorenom ili restriktivnom postupku dobio sve neprihvatljive ponude, zbog njegovih specifičnosti u odnosu na nekada često korišćenu dopunu ponude po ZJN/2015.

PREDAVAČI su stručnjaci i konsultanti sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama, Milica Maletić, dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno rukovodilac u Upravi za javne nabavke.

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 11.900,00 dinara + PDV i obuhvata praćenje predavanja i mogućnost postavljanja pitanja, kao i materijal u elektronskoj formi. Detaljna uputstva o načinu praćenja webinara, učesnici će dobiti blagovremeno pre radionice.

PRIJAVLJIVANJE: Prijave za učešće na webinaru možete dostaviti organizatoru Public Aktiv d.o.o. podnošenjem prijave na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/263-71-28, 011/218-79-20 i 065/649-2534, od 8-16 časova.

WEBINAR "OKVIRNI SPORAZUM - SPROVOĐENJE IZ UGLA NARUČIOCA, UČESTVOVANJE IZ UGLA PONUĐAČA", 29.6.2021.

Public Aktiv organizuje webinar 29. juna na kome će detaljno predstaviti pravila okvirnog sporazuma.

  • Bavićemo se temom kako se sprovodi okvirni sporazum po odredbama novog Zakona o javnim nabavkama uzimajući u vidu i specifičnosti rada na novom Portalu javnih nabavki. Sve ćemo te delove naznačiti kako ne biste propustili da ih na odgovarajućim mestima na Portalu označite.
  • Sagledaćemo i kako to izgleda iz ugla ponuđača, posebno što se sada okvirni sporazumi, bez obzira na broj ponuđača, mogu zaključiti na period od 4 godine.
  • Razmatraćemo Vaša pitanja i dileme. Da li se npr. u okvirni sporazum mogu uključiti svi ponuđači koji su ispunili kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta, ili je neophodno izraziti cenu već u toj fazi, da li možete kombinovati različite vrste okvirnog sporazuma po različitim partijama, itd.
  • Posebnu pažnju posvetićemo otvaranju konkurencije, tzv. mini tenderima, na novom Portalu. Predstavićemo kako to izgleda iz ugla naručioca, a kako iz ugla ponuđača.
  • Bićete u mogućnosti da određene delove (pripremu konkursne dokumentacije i pozivanje ponuđača, odnosno podnošenje ponuda) uradite sa predavačima na Demo portalu.
  • Pokazaćemo i na koji način naručioci tromesečno objavljuju obaveštenja o zaključenim ugovorima.
  • Predstavićemo i na koji način registrujete okvirni sporazum zaključen po starom ZJN-u na novom Portalu i na koji način objavljujete obaveštenja o ugovorima zaključenim po osnovu tih okvirnih sporazuma.

PREDAVAČI: Sa vama će kao predavači biti stručnjaci i konsultanti sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama Milica Maletić, dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, nekadašnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 11.900,00 dinara + PDV i obuhvata praćenje predavanja i mogućnost postavljanja pitanja, kao i materijal u elektronskoj formi. Detaljna uputstva o načinu praćenja webinara, učesnici će dobiti blagovremeno pre webinara.

PRIJAVLJIVANJE: Prijave za učešće na webinaru možete dostaviti organizatoru Public Aktiv podnošenjem prijave na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/263-71-28, 011/218-79-20 i 065/649-2534, od 8-16 časova.

Aktuelni seminari

Održani seminari

Pogledaj sve