Seminari

Aktuelni seminari

SEMINAR "PRIMENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA" 

Narodna skupština je 23.12.2019. usvojila novi Zakon o javnim nabavkama.

Kako je primena novog Zakona odložena za 1. jul 2020. godine, to Vas pozivamo da se na vreme pripremite za to učestvovanjem na seminaru "Primena Novog Zakona o javnim nabavkama". Seminar se održava 18. februara 2020. godine u Beogradu, u novootvorenom hotelu Mona Plaza, na Dorćolu, Solunska 21.  


Zakon je usvojen, sadrži dosta novih i drugačijih pravila, tako da je namera da na jednodnevnom seminaru zajedno sa vama prođemo osnovne odredbe sa kojima će se naručioci i ponuđači neposredno susresti na početku primene ovog zakona. Želimo da te odabrane celine prođemo korak po korak, kako bi učesnicima bilo jasno na koji način će se iste primenjivati. Ostale odredbe i novine ostavljamo za višednevne seminare i posebno koncipirane radionice.

Predavači koji će nastojati da vam nova pravila približe na najbolji način su ujedno sve vreme ili određeni period bili članovi radne grupe za donošenje novog Zakona o javnim nabavkama. To su: Danijela Bojović, znate je i kao nekadašnjeg pomoćnika direktora Uprave za javne nabavke, Miloš Jović, takođe učestvovao u radnoj grupi i svim aktivnostima kao nekadašnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke. Isto se odnosi i na Daliborku Srećkov, koja je nakon 14 godina provedenih u Upravi za javne nabavke sada konsultant za javne nabavke u Public Aktivu, zajedno sa Milicom Maletić, koja je takođe radila u Upravi za javne nabavke i bila dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava.

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 13.900,00 dinara + PDV i obuhvata prisustvovanje predavanjima, materijal u pisanoj formi, kafe pauze i ručak.

PRIJAVLJIVANJE: Ukoliko ste zainteresovani za učešće na radionici možete se prijaviti organizatoru "Public aktiv" d.o.o. podnošenjem prijave na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

SEMINAR "ŠTA NAM DONOSI NOVI ZAKON O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU"

Narodna skupština Republike Srbije je 6.12.2019. godine usvojila dugo očekivani Zakon o agencijskom zapošljavanju, koji počinje sa svojom punom primenom od 1. marta 2020. godine.

Pozivamo Vas da uzmete učešće na seminaru o primeni ovog Zakona, koji Public Aktiv organizuje 20.2.2020, u svojim prostorijama u Beogradu, Braće Jugovića 2a.

Seminar će Vam pomoći da razumete kada i na koji način Vaša kompanija može da angažuje radnu snagu preko agencija za zapošljavanje, odnosno mimo standardnog radnog odnosa, koja su prava i obaveze poslodavca korisnika u tom slučaju, a koja prava imaju upućeni zaposleni ili kako da rešite problem nedovoljnog broja zaposlenih bez zapošljavanja novih saradnika.

Na seminaru će biti prezentovane novine koje donosi zakon uključujući i prava i obaveze agencije za privremeno zapošljavanje i poslodavca korisnika, uslovi za ustupanje zaposlenih, razlike između zadruga i agencija za privremeno zapošljavanje i brojna druga pitanja.

Takođe, biće diskutovane osnovne dileme vezane za primenu Zakona o praksi.

Seminar će voditi advokat Jovana Tomić, partner u advokatskoj kancelariji CT Legal. Poslednjih petnaest godina bavi se advokaturom u oblastima radnog prava, zaštite podataka o ličnosti, zapošljavanju stranaca i poreskog prava. Jovana aktivno učestuje u radu Odbora za radno pravo Američke privredne komore i organizuje, vodi i učestvuje u brojnim predavanjima na temu radno pravnog zakonodavstva u Srbiji. Veliki broj međunarodno priznatih organizacija koje se bave istraživanjem pravne prakse u Srbiji, na račun njenog rada objavile su brojne preporuke zadovoljnih klijenata, kako stranih tako i domaćih.

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 13.900,00 dinara + PDV i obuhvata prisustvovanje predavanjima, materijal u pisanoj formi, kafe pauze i ručak.

PRIJAVLJIVANJE: Ukoliko ste zainteresovani za učešće na radionici možete se prijaviti organizatoru "Public aktiv" d.o.o. podnošenjem prijave na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

RADIONICA "PRIMENA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI" 

Public Aktiv Vas poziva na radionicu Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koja će se održati 3.3.2020. u Beogradu, na našoj adresi Braće Jugovića 2a, u vremenu od 9h do 14:30h.

Ako Vaša firma prikuplja podatke o ličnosti i raspolaže njima na bilo koji način, sasvim sigurno se nalazi pod režimom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a to znači da ima zakonsku obavezu da uskladi svoje poslovanje sa istim.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na neko fizičko lice. To mogu biti: ime i prezime, adresa, imejl adresa, JMBG, brojevi telefona, podaci o zdravstvenom stanju, visina zarade, ocene u školi, podaci o obrazovanju, bračnom statusu, računi u bankama, broj lične karte i dr. 

Na radionici saznajte sa kojim obavezama morate da se uskladite, da li se nešto iz Vašeg poslovanja može smatrati podatkom o ličnosti, šta se sve smatra obradom podataka o ličnosti, kakve su obaveze lica za zaštitu podataka o ličnosti, kakva su prava lica čiji se podaci obrađuju, na koji način se postupa ukoliko dođe do povrede, koji su mehanizmi zaštite povređenih prava.

Ako ste u obavezi po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti da odredite lice za zaštitu podataka o ličnosti, a to niste učinili, činite prekršaj za koji je zaprećena novčana kazna u rasponu od 5.000 do 2.000.000 dinara.

CILJNA GRUPA: Radionica je namenjena pravnim licima i preduzetnicima iz oblasti trgovine, bankarstva, medija, telekomunikacija, izdavaštva, osiguranja, bezbednosti, turizma, ugostiteljstva, javnim preduzećima, državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama autnonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, ustanovama obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta, fizičke kulture i svim drugim organizacijama i licima koji obrađuju podatke o ličnosti i čiji se podaci obrađuju.

PREDAVAČ: Radionicu će voditi Aleksandra Lakićević, diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u Sektoru za nadzor Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 13.900,00 dinara + PDV i obuhvata prisustvovanje predavanjima, materijal u pisanoj formi, kafe pauze i ručak.

PRIJAVLJIVANJE: Ukoliko ste zainteresovani za učešće na radionici možete se prijaviti organizatoru Public Aktiv d.o.o. podnošenjem prijave na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/263-71-28, 011/218-79-20 i 065/649-2534, od 8-16 časova. Kontakt osoba je Marina Božović.

SEMINAR "KORAK PO KORAK U SPROVOĐENJU OTVORENOG POSTUPKA PO NOVOM ZJN-U" 

Obaveštavamo Vas da Public Aktiv 5.3.2020. godine organizuje još jedan seminar na temu "Korak po korak u sprovođenju otvorenog postupka po Novom ZJN-u". Seminar se održava u Beogradu, na našoj adresi Braće Jugovića 2a, u vremenu od 9h do 16h. 

Ideja je da zajedno prođemo jedan otvoreni postupak po pravilima koja su predviđena u Novom ZJN-u.
Učestvovaćete interaktivno na seminaru, postavljati pitanja, zamišljati situacije i sagledavati rešenja. Na kraju seminara imaćete utisak da ste već sproveli jedan otvoreni postupak po Novom Zakonu o javnim nabavkama. Kako se ukida postupak javne nabavke male vrednosti, otvoreni će biti postupak koji ćete najčešće sprovoditi.

PREDAVAČI: Milica Maletić, konsultant za javne nabavke i dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke, sada pridruženi član Public aktiva.

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 12.900,00 dinara + PDV i obuhvata materijal u pisanoj formi, kafe pauze i ručak. 

PRIJAVLJIVANJE: Ukoliko ste zainteresovani za učešće na seminaru možete se prijaviti organizatoru "Public Aktiv" d.o.o. podnošenjem prijave na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..  

Prijavite se, broj mesta na seminaru je ograničen. 

RADIONICA "ŠTA SE PROMENILO IZMENAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA" 

Public Aktiv Vas poziva na radionicu „Šta se promenilo Izmenama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma?“, koja će se održati 10.3.2020. u Beogradu, na našoj adresi Braće Jugovića 2a, u vremenu od 9h do 14h.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma stupio je na snagu 1. januara 2020. godine, sa obavezom usklađivanja unutrašnjih akata sa ovim zakonom najkasnije do 1. maja 2020. godine.

Radionica ima za cilj da upozna postojeće, ali i nove obveznike sa rešenjima izmena Zakona kako bi obveznici bili pripremljeni i prilagodili sisteme na vreme novinama u propisima. Tokom izlaganja polaznici će se postupno upoznati sa svim zakonskim rešenjima, kako onim koja su potpuno nova, tako i sa delovima koji su pretrpeli određene izmene.

U okviru seminara, biće obrađene sledeće teme

- Izmena postojećih i uvođenje novih pojmova;
- Lista obveznika, proširenje i izmene;
- Radnje i mere koje obveznici preduzimaju – izmene;
- Proširenje načina provere identiteta stranke;
- Izmene oko analize rizika;
- Licence za ovlašćeno lice i zamenika – novi kriterijumi;
- Izmene u delu nadzora i dr.

Ciljna grupa: Seminar je namenjen svim licima koja su obveznici prema važećem Zakonu o sprečavanju pranja novca i finanisaranja terorizma, ali i koji će postati shodno izmenama zakona, i to bankama, lizing kompanijama, osiguravajućim društvima, agentima za prenos novca, brokersko dilerskim društvima, menjačnicama, računovođama, revizorima, advokatima, agentima za promet nekretnina, javnim beležnicima, platnim institucijama i dr. Seminar je namenjen kako onima koji se tek upoznaju sa sistemom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, tako i onima koji žele da u ovoj oblasti unaprede svoja znanja.

Predavač: Goran Lukić, visokokvalifikovani stručnjak sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u oblasti sprečavanja i suzbijanja pranja novca. Međunarodno sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS) od strane ACAMS i mentor za pripremu polaganja ACAMS ispita. Na listi eksperata OSCE i za oblast suzbijanje finansijskog kriminala i pranja novca. Sertifikovani predavač od strane OSCE i UNODC. Tokom prethodnih nekoliko godina redovni predavač na obukama iz ove oblasti namenjenim policajcima, tužiocima i sudijama u organizaciji OSCE, UNODC, CEPOL, GIZ, kao i na obukama namenjenim finansijskom sektoru u organizaciji više agencija za edukaciju. Autor većeg broja radova, priručnika i udžbenika iz oblasti finansijskog kriminala i pranja novca.

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 13.900,00 dinara + PDV i obuhvata materijal u pisanoj formi, kafe pauze i ručak. 

PRIJAVLJIVANJE: Ukoliko ste zainteresovani za učešće na radionici možete se prijaviti organizatoru "Public Aktiv" d.o.o. podnošenjem prijave na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..  

Prijavite se, broj mesta na radionici je ograničen. 

SEMINAR "KOPAONIČKI DANI JAVNIH NABAVKI" 

Public aktiv Vas poziva na tradicionalni seminar Kopaonički dani javnih nabavki”, koji će se održati u periodu od 23. do 26. marta 2020. godine, u hotelu Grand.

Ceo seminar će biti posvećen detaljnom predstavljanju Novog Zakona o javnim nabavkama koji je stupio na snagu 1. januara 2020, a čija primena počinje 1. jula 2020. godine.

PREDAVAČI su članovi radne grupe za donošenje Novog Zakona o javnim nabavkama: Hana Hukić, predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Sandra Damčević, direktor Uprave za javne nabavke i Danijela Bojović, dugogodišnji pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke. To je garancija da će na seminaru biti dati precizni odgovori na pitanja šta se promenilo u Zakonu i kako primenjivati nova rešenja u praksi. Pored njih, predavači su i: Milica Maletić, dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava, Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke i Miloš Jović, dugogodišnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke.

Seminar će trajati tri radna dana i održava se u Kongresnoj sali hotela “Grand”. Na pitanja učesnika će se odgovarati sva tri radna dana.

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 16.900,00 dinara + PDV i obuhvata prisustvovanje predavanjima, prezentacije predavača u pisanoj formi i kafe pauze.

SMEŠTAJ: Za učesnike seminara smo obezbedili posebne, povoljnije cene u hotelima "Grand", "Gorski", "Putnik" i "Klub A". Prijavljivanje za smeštaj i prevoz za učesnike na seminaru se vrši preko turističke agencije BTA.