Seminari

Aktuelni seminari

SEMINAR "KOPAONIČKI DANI JAVNIH NABAVKI" 

Imajući u vidu da još uvek nisu dozvoljena veća okupljanja, obaveštavamo Vas da je novi termin za naš tradicionalni seminar Kopaonički dani javnih nabavki“ 22-25. jun. Seminar se održava u hotelu Grand.

Sve izvršene uplate kotizacije i hotelskog smeštaja biće automatski prenete na novi termin seminara.

Ceo seminar će biti posvećen detaljnom predstavljanju Novog Zakona o javnim nabavkama koji je stupio na snagu 1. januara 2020, a čija primena počinje 1. jula 2020. godine.

PREDAVAČI su članovi radne grupe za donošenje Novog Zakona o javnim nabavkama: Hana Hukić, predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Sandra Damčević, direktor Uprave za javne nabavke i Danijela Bojović, dugogodišnji pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke. To je garancija da će na seminaru biti dati precizni odgovori na pitanja šta se promenilo u Zakonu i kako primenjivati nova rešenja u praksi. Pored njih, predavači su i: Milica Maletić, dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava, Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke i Miloš Jović, dugogodišnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke.

Seminar će trajati tri radna dana i održava se u Kongresnoj sali hotela “Grand”. Na pitanja učesnika će se odgovarati sva tri radna dana.

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 16.900,00 dinara + PDV i obuhvata prisustvovanje predavanjima, prezentacije predavača u pisanoj formi i kafe pauze.

SMEŠTAJ: Za učesnike seminara smo obezbedili posebne, povoljnije cene u hotelima "Grand", "Gorski", "Putnik" i "Klub A". Prijavljivanje za smeštaj i prevoz za učesnike na seminaru se vrši preko turističke agencije BTA.

RADIONICA "USKLAĐIVANJE PLANA JAVNIH NABAVKI SA NOVIM ZJN-OM", 10. jun i 6. jul 2020. 

1. jula 2020. godine sa primenom počinje novi Zakon o javnim nabavkama.

Predviđena je obaveza da naručioci 1. jula 2020. godine, a najkasnije pre pokretanja prvog postupka javne nabavke po Novom Zakonu, usklade svoje donete planove javnih nabavki za 2020. godinu sa odredbama Novog Zakona.

Kako biste blagovremeno uskladili svoje planove javnih nabavki, Public Aktiv za Vas organizuje radionicu na temu "Usklađivanje plana javnih nabavki sa novim ZJN-om" u dva termina. Radionica traje od 9h do 15h.

- Prvi termin je 10. juna 2020. godine - webinar. 

- Drugi termin je 6. jula 2020. godine - u prostorijama Public Aktiva, Beograd, Braće Jugovića 2a. 

Na radionici ćemo razmotriti šta sve obuhvata usklađivanje plana javnih nabavki uz razmatranje različitih primera i situacija, s obzirom na nove limite, razlike u izuzecima, razlike u postupcima, rokovima…

Nakon toga ćemo sagledati šta Vas dodatno očekuje u prvom periodu nakon početka rada po Novom Zakonu, u kom delu je potrebno da uskladite Vaš interni akt, koje su promene u izveštavanju nabavki, kako ćete sprovoditi društvene i druge posebne usluge, za koje se do 15.000.000 dinara za javne naručioce, odnosno 20.000.000 dinara za sektorske naručioce ne primenjuju odredbe ovog zakona.

Radionicu ćemo završiti sa naglašavanjem kako da po Novom Zakonu sprovodite nabavke na koje se Zakon ne primenjuje (tzv. izuzetke) i obezbeđujete dokumentaciju za evidentiranje i ovih nabavki, s obzirom da će zbog većih limita za izuzetke kontrole i ovih nabavki od strane nadležnih organa biti sveobuhvatnije. Pri tome, prvi put se i ove nabavke mogu osporavati zahtevom za zaštitu prava.

PREDAVAČI: Milica Maletić, konsultant za javne nabavke i dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke, sada pridruženi član Public aktiva.

KOTIZACIJA

Kotizacija po učesniku za webinar 10. juna iznosi 9.900,00 dinara + PDV i obuhvata praćenje predavanja i mogućnost postavljanja pitanja, kao i materijal u elektronskoj formi.
Kotizacija po učesniku za radionicu 6. jula iznosi 11.900,00 dinara + PDV i obuhvata praćenje predavanja, interaktivno učestvovanje, materijal u pisanoj formi, kafe pauze i ručak.

PRIJAVLJIVANJE: Ukoliko ste zainteresovani za učešće na radionici možete se prijaviti organizatoru "Public Aktiv" d.o.o. podnošenjem prijave na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..  

Prijavite se, broj mesta na radionici je ograničen. 

RADIONICA "NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA IZ UGLA PONUĐAČA", 11. jun i 10. jul 2020. 

Novi Zakon o javnim nabavkama, koji sa primenom počinje 1. jula 2020. godine, donosi dosta novina za ponuđače

Kako biste se na vreme pripremili za nova pravila u javnim nabavkama, Public Aktiv za Vas organizuje radionicu na temu "Novi Zakon o javnim nabavkama iz ugla ponuđača" u dva termina. Radionica traje od 9h do 16h.

- Prvi termin je 11. juna 2020. godine - webinar.

- Drugi termin je 10. jula 2020. godine - u prostorijama Public Aktiva, Beograd, Braće Jugovića 2a.

Cilj radionice je upoznavanje sa novinama koje novi Zakon donosi ponuđačima:
1. promenjeni su rokovi za postavljanje pitanja na konkursnu dokumentaciju i davanje odgovara na njih;
2. uvodi se dopuna ponude;
3. ponude ćete po novom Zakonu podnositi isključivo elektronski, odnosno neće više biti ponude u papiru,
4. izjava postaje jedini način dokazivanja ispunjenosti uslova za učešće;
3. menja se značajno zaštita prava kako na konkursnu dokumentaciju, tako i na odluku o dodeli ugovora;
4. ukida se postupak javne nabavke male vrednosti;
5. limiti za primenu novog Zakona se značajno povećavaju, posebno za društvene i druge posebne usluge;
6. po prvi put se daje mogućnost da osporite nabavke koje su sprovedene kao izuzeci, van transparentnih procedura;
7. šta je novo kod izmena ugovora;
8. koji su novi prekršaji za ponuđače;
9. u kojim slučajevima se može izreći mera zabrane učešća u postupcima javnih nabavki;
10. kako će se primenjivati negativne reference, koje su znatno proširene, itd.

PREDAVAČI: Milica Maletić, konsultant za javne nabavke i dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke, sada pridruženi član Public aktiva.

KOTIZACIJA

Kotizacija po učesniku za webinar 11. juna iznosi 10.900,00 dinara + PDV i obuhvata praćenje predavanja i mogućnost postavljanja pitanja, kao i materijal u elektronskoj formi.
Kotizacija po učesniku za radionicu 10. jula iznosi 12.900,00 dinara + PDV i obuhvata praćenje predavanja, interaktivno učestvovanje, materijal u pisanoj formi, kafe pauze i ručak. 

PRIJAVLJIVANJE: Ukoliko ste zainteresovani za učešće na radionici možete se prijaviti organizatoru "Public aktiv" d.o.o. podnošenjem prijave na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..  

Prijavite se, broj mesta na radionici je ograničen. 

RADIONICA "KORAK PO KORAK U SPROVOĐENJU OTVORENOG POSTUPKA PO NOVOM ZJN-U", 15. jun i 14. jul 2020. 

1. jula 2020. godine sa primenom počinje novi Zakon o javnim nabavkama.
Kako bi se blagovremeno pripremili za primenu Novog ZJN-a Public Aktiv za Vas organizuje radionicu na temu "Korak po korak u sprovođenju otvorenog postupka po novom ZJN-u" u dva termina. Radionica traje od 9h do 16h.

- Prvi termin je 15. juna 2020. godine - webinar. 

- Drugi termin je 14. jula 2020. godine - u prostorijama Public Aktiva, Beograd, Braće Jugovića 2a. 

Ideja je da zajedno prođemo jedan otvoreni postupak po pravilima koja su predviđena u Novom ZJN-u. Kako se ukida postupak javne nabavke male vrednosti, otvoreni će biti postupak koji ćete najčešće sprovoditi.

Cilj radionice je da učesnike detaljno upoznamo sa redosledom koraka koji će se sprovoditi po novim pravilima, praveći poređenja sa procedurom otvorenog postupka koju su naručioci sprovodili u poslednjih pet godina, po Zakonu o javnim nabavkama iz 2015. godine, odnosno u skladu sa kojom su i ponuđači podnosili ponude u prethodnom periodu.

PREDAVAČI: Milica Maletić, konsultant za javne nabavke i dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke, sada pridruženi član Public aktiva.

KOTIZACIJA

Kotizacija po učesniku za webinar 15. juna iznosi 10.900,00 dinara + PDV i obuhvata praćenje predavanja i mogućnost postavljanja pitanja, kao i materijal u elektronskoj formi.
Kotizacija po učesniku za radionicu 14. jula iznosi 12.900,00 dinara + PDV i obuhvata praćenje predavanja, interaktivno učestvovanje, materijal u pisanoj formi, kafe pauze i ručak.

PRIJAVLJIVANJE: Ukoliko ste zainteresovani za učešće na radionici možete se prijaviti organizatoru "Public Aktiv" d.o.o. podnošenjem prijave na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..  

Prijavite se, broj mesta na radionici je ograničen.