Seminari

Aktuelni seminari

KOPAONIČKI DANI JAVNIH NABAVKI 

 

Seminar „Kopaonički dani javnih nabavki“ održaće se od 26. do 29. marta 2018. godine u Kongresnoj sali hotela „Grand“ na Kopaoniku. 

PREDAVAČI: Daliborka Srećkov, rukovodilac grupe za praćenje, kontrolu i nadzor postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke, Jasmina Milenković, član  Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Miloš Jović, rukovodilac grupe za razvoj sistema javnih nabavki u Upravi za javne nabavke, Saša Varinac, advokat i dugogodišnji predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Milica Maletić, konsultant za javne nabavke i dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava.

TEME: Seminar će trajati tri radna dana. Na seminaru će prvo biti predstavljeno šta nas čeka u predstojećem Novom Zakonu o javnim nabavkama. Nakon toga, seminar će biti posvećen rešavanju dilema i praktičnih problema sa kojima se susreću naručioci i ponuđači u postupcima javnih nabavki, kao i kako sprovesti jednu od najspornijih javnih nabavki - servisiranje vozila. Na kraju će biti predstavljeni najinteresantniji primeri iz prakse Republičke komisije i stavovi Uprave za javne nabavke. Sva tri radna dana će se odgovarati na pitanja učesnika

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 15.900,00 dinara  + PDV i obuhvata prisustvovanje predavanjima, prezentacije predavača u pisanoj i elektronskoj formi i kafe pauze.  

Učesnici seminara stiču pravo da mesec dana besplatno koriste Forum o javnim nabavkama, kome se pristupa preko internet stranice Public aktiva.