Seminari

Aktuelni seminari

U SUSRET NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA 

 

Seminar „U susret Novom Zakonu o javnim nabavkama“ održaće se 07.05.2018. godine Beogradu, Hotelu M, Bulevar oslobođenja 56a.  

PREDAVAČI: Predavači su članovi radne grupe za izradu Novog Zakona o javnim nabavkama: Daliborka Srećkov, rukovodilac grupe za praćenje, kontrolu i nadzor postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke i Danijela Bojović, dugogodišnji pomoćnik direktora u Upravi za javne nabavke. Pored njih, na seminaru je predavač i Branimir Blagojević, član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

TEME: Na seminaru će prvo biti predstavljeno šta nas čeka u predstojećem Novom Zakonu o javnim nabavkama. Pored toga biće predstavljene i najinteresantnije odluke Republičke komisije za zaštitu prava. Sva pitanja i dileme oko primene trenutno važećeg Zakona će biti razmotrena u okviru dela seminara "Pitanja i odgovori". 

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 11.900,00 dinara + PDV i obuhvata materijal u pisanoj formi, kafe pauzu i ručak.