Seminari

Aktuelni seminari

SEMINAR "KOPAONIČKI DANI JAVNIH NABAVKI" 

U skladu sa novonastalom situacijom u vezi sa Korona virusom, zabranom okupljanja i mera koje je država donela obaveštavamo Vas da se tradicionalni seminar „Kopaonički dani javnih nabavki“, koji je trebalo da se održi u periodu 23-26. mart, odlaže za 25-28. maj. Seminar se održava u hotelu Grand.

Sve izvršene uplate kotizacije i hotelskog smeštaja biće automatski prenete na novi majski termin seminara.

Ceo seminar će biti posvećen detaljnom predstavljanju Novog Zakona o javnim nabavkama koji je stupio na snagu 1. januara 2020, a čija primena počinje 1. jula 2020. godine.

PREDAVAČI su članovi radne grupe za donošenje Novog Zakona o javnim nabavkama: Hana Hukić, predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Sandra Damčević, direktor Uprave za javne nabavke i Danijela Bojović, dugogodišnji pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke. To je garancija da će na seminaru biti dati precizni odgovori na pitanja šta se promenilo u Zakonu i kako primenjivati nova rešenja u praksi. Pored njih, predavači su i: Milica Maletić, dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava, Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke i Miloš Jović, dugogodišnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke.

Seminar će trajati tri radna dana i održava se u Kongresnoj sali hotela “Grand”. Na pitanja učesnika će se odgovarati sva tri radna dana.

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 16.900,00 dinara + PDV i obuhvata prisustvovanje predavanjima, prezentacije predavača u pisanoj formi i kafe pauze.

SMEŠTAJ: Za učesnike seminara smo obezbedili posebne, povoljnije cene u hotelima "Grand", "Gorski", "Putnik" i "Klub A". Prijavljivanje za smeštaj i prevoz za učesnike na seminaru se vrši preko turističke agencije BTA.

SEMINAR "KORAK PO KORAK U SPROVOĐENJU OTVORENOG POSTUPKA PO NOVOM ZJN-U" 

Obaveštavamo Vas da se zbog novonastale situacije u vezi sa Korona virusom, zabranom okupljanja i mera koje je država donela odlaže seminar na temu "Korak po korak u sprovođenju otvorenog postupka po Novom ZJN-u"

Seminar će se, kada to dozvole uslovi, održati u Beogradu, na našoj adresi Braće Jugovića 2a, u vremenu od 9h do 16h. 

Ideja je da zajedno prođemo jedan otvoreni postupak po pravilima koja su predviđena u Novom ZJN-u.

Učestvovaćete interaktivno na seminaru, postavljati pitanja, zamišljati situacije i sagledavati rešenja. Na kraju seminara imaćete utisak da ste već sproveli jedan otvoreni postupak po Novom Zakonu o javnim nabavkama. Kako se ukida postupak javne nabavke male vrednosti, otvoreni će biti postupak koji ćete najčešće sprovoditi.

PREDAVAČI: Milica Maletić, konsultant za javne nabavke i dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke, sada pridruženi član Public aktiva.

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 12.900,00 dinara + PDV i obuhvata materijal u pisanoj formi, kafe pauze i ručak. 

PRIJAVLJIVANJE: Ukoliko ste zainteresovani za učešće na seminaru možete se prijaviti organizatoru "Public Aktiv" d.o.o. podnošenjem prijave na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..  

Prijavite se, broj mesta na seminaru je ograničen. 

RADIONICA "NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA IZ UGLA PONUĐAČA" 

Obaveštavamo Vas da se zbog novonastale situacije u vezi sa Korona virusom, zabranom okupljanja i mera koje je država donela odlaže radionica za ponuđače na temu "Novi Zakon o javnim nabavkama".

Radionica će se, kada to dozvole uslovi, održati u Beogradu, na našoj adresi Braće Jugovića 2a, u vremenu od 9h do 16h. 

Novi Zakon o javnim nabavkama, koji sa primenom počinje 1. jula 2020. godine, donosi dosta novina za ponuđače

Cilj radionice je upoznavanje sa novinama koje novi Zakon donosi ponuđačima:
1. promenjeni su rokovi za postavljanje pitanja na konkursnu dokumentaciju i davanje odgovara na njih;
2. uvodi se dopuna ponude;
3. ponude ćete po novom Zakonu podnositi isključivo elektronski, odnosno neće više biti ponude u papiru,
4. izjava postaje jedini način dokazivanja ispunjenosti uslova za učešće;
3. menja se značajno zaštita prava kako na konkursnu dokumentaciju, tako i na odluku o dodeli ugovora;
4. ukida se postupak javne nabavke male vrednosti;
5. limiti za primenu novog Zakona se značajno povećavaju, posebno za društvene i druge posebne usluge;
6. po prvi put se daje mogućnost da osporite nabavke koje su sprovedene kao izuzeci, van transparentnih procedura;
7. šta je novo kod izmena ugovora;
8. koji su novi prekršaji za ponuđače;
9. u kojim slučajevima se može izreći mera zabrane učešća u postupcima javnih nabavki;
10. kako će se primenjivati negativne reference, koje su znatno proširene, itd.

PREDAVAČI: Milica Maletić, konsultant za javne nabavke i dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke, sada pridruženi član Public aktiva.

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 12.900,00 dinara + PDV i obuhvata materijal u pisanoj formi, kafe pauze i ručak. 

PRIJAVLJIVANJE: Ukoliko ste zainteresovani za učešće na radionici možete se prijaviti organizatoru "Public aktiv" d.o.o. podnošenjem prijave na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..  

Prijavite se, broj mesta na radionici je ograničen. 

SEMINAR "ŠTA NAM DONOSI NOVI ZAKON O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU"

Narodna skupština Republike Srbije je 6.12.2019. godine usvojila dugo očekivani Zakon o agencijskom zapošljavanju, koji je počeo sa svojom punom primenom 1. marta 2020. godine.

Pozivamo Vas da uzmete učešće na seminaru o primeni ovog Zakona, koji Public Aktiv organizuje 7.5.2020, u svojim prostorijama u Beogradu, Braće Jugovića 2a.

Seminar će Vam pomoći da razumete kada i na koji način Vaša kompanija može da angažuje radnu snagu preko agencija za zapošljavanje, odnosno mimo standardnog radnog odnosa, koja su prava i obaveze poslodavca korisnika u tom slučaju, a koja prava imaju upućeni zaposleni ili kako da rešite problem nedovoljnog broja zaposlenih bez zapošljavanja novih saradnika.

Na seminaru će biti prezentovane novine koje donosi Zakon uključujući i prava i obaveze agencije za privremeno zapošljavanje i poslodavca korisnika, uslovi za ustupanje zaposlenih, razlike između zadruga i agencija za privremeno zapošljavanje i brojna druga pitanja.

Seminar je namenjen i svima koji se bave javnim nabavkama, jer se ova oblast u dobroj meri prepliće i sa javnim nabavkama, tako da otvara dosta pitanja u vezi sa adekvatnom sadržinom konkursne dokumentacije za postupke koje naručioci tek treba da pokrenu u situacijama kada preko agencija angažuju kadrove, posebno u pogledu sadržine modela ugovora, ali može da utiče i na ugovore koji su u fazi realizacije iako su zaključeni pre 1.3.2020. godine.

Takođe, biće diskutovane osnovne dileme vezane za primenu Zakona o praksi.

Seminar će voditi advokat Jovana Tomić, partner u advokatskoj kancelariji CT Legal. Poslednjih petnaest godina bavi se advokaturom u oblastima radnog prava, zaštite podataka o ličnosti, zapošljavanju stranaca i poreskog prava. Jovana aktivno učestuje u radu Odbora za radno pravo Američke privredne komore i organizuje, vodi i učestvuje u brojnim predavanjima na temu radno pravnog zakonodavstva u Srbiji. Veliki broj međunarodno priznatih organizacija koje se bave istraživanjem pravne prakse u Srbiji, na račun njenog rada objavile su brojne preporuke zadovoljnih klijenata, kako stranih tako i domaćih.

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 13.900,00 dinara + PDV i obuhvata prisustvovanje predavanjima, materijal u pisanoj formi, kafe pauze i ručak.

PRIJAVLJIVANJE: Ukoliko ste zainteresovani za učešće na radionici možete se prijaviti organizatoru "Public aktiv" d.o.o. podnošenjem prijave na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

RADIONICA "ŠTA SE PROMENILO IZMENAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA" 

Public Aktiv Vas poziva na radionicu „Šta se promenilo Izmenama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma?“, koja će se održati 12.5.2020. u Beogradu, na našoj adresi Braće Jugovića 2a, u vremenu od 9h do 14h.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma stupio je na snagu 1. januara 2020. godine, sa obavezom usklađivanja unutrašnjih akata sa ovim zakonom najkasnije do 1. maja 2020. godine.

Radionica ima za cilj da upozna postojeće, ali i nove obveznike sa rešenjima izmena Zakona kako bi obveznici bili pripremljeni i prilagodili sisteme na vreme novinama u propisima. Tokom izlaganja polaznici će se postupno upoznati sa svim zakonskim rešenjima, kako onim koja su potpuno nova, tako i sa delovima koji su pretrpeli određene izmene.

U okviru seminara, biće obrađene sledeće teme

- Izmena postojećih i uvođenje novih pojmova;
- Lista obveznika, proširenje i izmene;
- Radnje i mere koje obveznici preduzimaju – izmene;
- Proširenje načina provere identiteta stranke;
- Izmene oko analize rizika;
- Licence za ovlašćeno lice i zamenika – novi kriterijumi;
- Izmene u delu nadzora i dr.

Ciljna grupa: Seminar je namenjen svim licima koja su obveznici prema važećem Zakonu o sprečavanju pranja novca i finanisaranja terorizma, ali i koji će postati shodno izmenama zakona, i to bankama, lizing kompanijama, osiguravajućim društvima, agentima za prenos novca, brokersko dilerskim društvima, menjačnicama, računovođama, revizorima, advokatima, agentima za promet nekretnina, javnim beležnicima, platnim institucijama i dr. Seminar je namenjen kako onima koji se tek upoznaju sa sistemom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, tako i onima koji žele da u ovoj oblasti unaprede svoja znanja.

Predavač: Goran Lukić, visokokvalifikovani stručnjak sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u oblasti sprečavanja i suzbijanja pranja novca. Međunarodno sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS) od strane ACAMS i mentor za pripremu polaganja ACAMS ispita. Na listi eksperata OSCE i za oblast suzbijanje finansijskog kriminala i pranja novca. Sertifikovani predavač od strane OSCE i UNODC. Tokom prethodnih nekoliko godina redovni predavač na obukama iz ove oblasti namenjenim policajcima, tužiocima i sudijama u organizaciji OSCE, UNODC, CEPOL, GIZ, kao i na obukama namenjenim finansijskom sektoru u organizaciji više agencija za edukaciju. Autor većeg broja radova, priručnika i udžbenika iz oblasti finansijskog kriminala i pranja novca.

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 13.900,00 dinara + PDV i obuhvata materijal u pisanoj formi, kafe pauze i ručak. 

PRIJAVLJIVANJE: Ukoliko ste zainteresovani za učešće na radionici možete se prijaviti organizatoru "Public Aktiv" d.o.o. podnošenjem prijave na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..  

Prijavite se, broj mesta na radionici je ograničen.