SEMINAR "KOPAONIČKI DANI JAVNIH NABAVKI" 

Imajući u vidu da još uvek nisu dozvoljena veća okupljanja, obaveštavamo Vas da je novi termin za naš tradicionalni seminar Kopaonički dani javnih nabavki“ 22-25. jun. Seminar se održava u hotelu Grand.

Sve izvršene uplate kotizacije i hotelskog smeštaja biće automatski prenete na novi termin seminara.

Ceo seminar će biti posvećen detaljnom predstavljanju Novog Zakona o javnim nabavkama koji je stupio na snagu 1. januara 2020, a čija primena počinje 1. jula 2020. godine.

PREDAVAČI su članovi radne grupe za donošenje Novog Zakona o javnim nabavkama: Hana Hukić, predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Sandra Damčević, direktor Uprave za javne nabavke i Danijela Bojović, dugogodišnji pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke. To je garancija da će na seminaru biti dati precizni odgovori na pitanja šta se promenilo u Zakonu i kako primenjivati nova rešenja u praksi. Pored njih, predavači su i: Milica Maletić, dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava, Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke i Miloš Jović, dugogodišnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke.

Seminar će trajati tri radna dana i održava se u Kongresnoj sali hotela “Grand”. Na pitanja učesnika će se odgovarati sva tri radna dana.

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 16.900,00 dinara + PDV i obuhvata prisustvovanje predavanjima, prezentacije predavača u pisanoj formi i kafe pauze.

SMEŠTAJ: Za učesnike seminara smo obezbedili posebne, povoljnije cene u hotelima "Grand", "Gorski", "Putnik" i "Klub A". Prijavljivanje za smeštaj i prevoz za učesnike na seminaru se vrši preko turističke agencije BTA.