WEBINAR ZA NARUČIOCE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI“, 10. jun 2021. 

U 2021. godini naručioci sve javne nabavke sprovode po pravilima novog Zakona o javnim nabavkama, na novom Portalu javnih nabavki. Kako bi se što bolje pripremili za rad na novom Portalu javnih nabavki, Public Aktiv organizuje još jednu radionicu u formi webinara za naručioce „Rad na novom Portalu javnih nabavki“, 10. juna 2021. 

Glavni deo radionice će biti posvećen predstavljanju osnovnih faza otvorenog postupka (pripremi konkursne dokumentacije, otvaranju i stručnoj oceni ponuda, postupku zaštite prava), sve posmatrano iz ugla naručioca i rada na novom Portalu. Za otvoreni postupak smo se opredelili s obzirom da će većina naručilaca upravo sprovoditi ovu vrstu postupka. U toku radionice učesnici će imati više praktičnih zadataka, kako bi zajedno sa predavačima lakše savladali predviđene korake.

Cilj nam je da učesnicima, kroz primere, približimo rad na novom Portalu, da ih upoznamo sa redosledom koraka i mogućnostima. 

PREDAVAČI su: Stručnjaci i konsultanti sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama, Milica Maletić, dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno rukovodilac u Upravi za javne nabavke.

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 12.900,00 dinara + PDV i obuhvata praćenje predavanja i mogućnost postavljanja pitanja, kao i materijal u elektronskoj formi. Detaljna uputstva o načinu praćenja webinara, učesnici će dobiti blagovremeno pre webinara.