Seminari

Aktuelni seminari

WEBINAR "SPROVOĐENJE PREGOVARAČKOG POSTUPKA PO NOVOM ZJN-U“, 25. jun 2021.

Public Aktiv 25.6.2021. godine po prvi put organizuje webinar posvećen samo pregovaračkom postupku, s obzirom da taj postupak sprovode svi naručioci, dok mnogi ponuđači moraju da znaju pravila i način sprovođenja tog postupka.

Teme na webinaru:
- Kako se sprovodi pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva shodno odredbama novog Zakona o javnim nabavkama, uključujući i sve radnje koje se preduzimaju putem Portala javnih nabavki, kako iz ugla naručioca, tako i iz ugla ponuđača.
- Koje su sve specifičnosti ovog postupka i razlike u odnosu na druge postupke, a koje se manifestuju kroz objavljivanje, zahtevanje mišljenja Kancelarije za javne nabavke, pokretanje postupka, rokove za podnošenje ponuda, dostupnost konkursne dokumentacije, način podnošenja ponude, zaštitu prava i dr. Sve su to radnje koje se sada odvijaju putem Portala.
- Akcenat će biti na sprovođenju pregovaračkog postupka sa tačno određenim ponuđačem i hitnoj nabavci, kao dva najčešća primenjivana osnova ove vrste postupka. Objasnićemo i način primene drugih osnova koja ćete najčešće primenjivati u praksi.
- Prikazaćemo kada se sprovodi pregovarački postupak, a kada vrši izmena ugovora za dodatne isporuke.
- Uzećemo u obzir i Smernice za primenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva koje je pripremila Kancelarija za javne nabavke, posebno imajući u vidu kako se sada odvija način pregovaranja putem Portala kroz dostavljanje početnih, izmenjenih i konačnih ponuda.
- Daćemo osvrt i na primenu konkurentnog postupka sa pregovaranjem po osnovu člana 55. stav 1. tačka 5) ZJN, u situaciji kada je naručilac u prethodno sprovedenom otvorenom ili restriktivnom postupku dobio sve neprihvatljive ponude, zbog njegovih specifičnosti u odnosu na nekada često korišćenu dopunu ponude po ZJN/2015.

PREDAVAČI su stručnjaci i konsultanti sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama, Milica Maletić, dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno rukovodilac u Upravi za javne nabavke.

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 11.900,00 dinara + PDV i obuhvata praćenje predavanja i mogućnost postavljanja pitanja, kao i materijal u elektronskoj formi. Detaljna uputstva o načinu praćenja webinara, učesnici će dobiti blagovremeno pre radionice.

PRIJAVLJIVANJE: Prijave za učešće na webinaru možete dostaviti organizatoru Public Aktiv d.o.o. podnošenjem prijave na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/263-71-28, 011/218-79-20 i 065/649-2534, od 8-16 časova.

Aktuelni seminari

Održani seminari

Pogledaj sve