Seminari

Održani seminari

Public Aktiv je, do sada, organizovao kao konzorcijalni partner ili samostalno sledeće seminare:

WEBINAR ZA NARUČIOCE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI", 26.4.2021.

WEBINAR "NABAVKA PO PARTIJAMA - SPROVOĐENJE POSTUPKA I PODNOŠENJE PONUDE", 2. april 2021. 

WEBINAR ZA NARUČIOCE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI", 29.3.2021.

KOPAONIČKI DANI JAVNIH NABAVKI, Kopaonik, 15-18.3.2021. godine

WEBINAR ZA PONUĐAČE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI", 1.3.2021.

WEBINAR "NABAVKA PO PARTIJAMA - SPROVOĐENJE POSTUPKA I PODNOŠENJE PONUDE", 26. februar 2021. 

WEBINAR ZA NARUČIOCE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI", 22.2.2021.

WEBINAR ZA PONUĐAČE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI", 28.1.2021.

WEBINAR ZA NARUČIOCE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI", 26.1.2021.

WEBINAR "PRIPREMA NOVOG PLANA JAVNIH NABAVKI, NABAVKE NA KOJE SE ZJN NE PRIMENJUJE, DRUŠTVENE USLUGE", 21.1.2021.

WEBINAR "PRIPREMA NOVOG PLANA JAVNIH NABAVKI, NABAVKE NA KOJE SE ZJN NE PRIMENJUJE, DRUŠTVENE USLUGE", 17.12.2020.

WEBINAR ZA PONUĐAČE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI", 15.12.2020.

WEBINAR "KORAK PO KORAK U SPROVOĐENJU OTVORENOG POSTUPKA PO NOVOM ZJN-U", 10.12.2020.

WEBINAR ZA NARUČIOCE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI", 8.12.2020.

WEBINAR "NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA IZ UGLA PONUĐAČA", 3.12.2020.

WEBINAR "KORAK PO KORAK U SPROVOĐENJU OTVORENOG POSTUPKA PO NOVOM ZJN-U", 19.11.2020.

WEBINAR ZA PONUĐAČE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI", 17.11.2020.

RADIONICA ZA NARUČIOCE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI", Hotel Mona Plaza, Beograd, 5.11.2020.

RADIONICA ZA PONUĐAČE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI", Beograd, Hotel Mona Plaza, 30.10.2020.

RADIONICA ZA NARUČIOCE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI", Hotel Mona Plaza, Beograd, 29.10.2020.

ZLATIBORSKI DANI JAVNIH NABAVKI, Zlatibor, 19-22.10.2020. godine

RADIONICA ZA NARUČIOCE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI", Hotel Mona Plaza, Beograd, 6.10.2020.

RADIONICA ZA NARUČIOCE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI", Hotel Mona Plaza, Beograd, 5.10.2020.

WEBINAR "NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA IZ UGLA PONUĐAČA", 2.10.2020.

RADIONICA ZA PONUĐAČE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI", Beograd, Hotel Mona Plaza, 29.9.2020.

RADIONICA ZA NARUČIOCE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI", Hotel Mona Plaza, Beograd, 28.9.2020.

WEBINAR ZA PONUĐAČE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI", 23.9.2020.

WEBINAR "KORAK PO KORAK U SPROVOĐENJU OTVORENOG POSTUPKA PO NOVOM ZJN-U", 4.9.2020.

WEBINAR "NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA IZ UGLA PONUĐAČA", 3.9.2020.

WEBINAR ZA PONUĐAČE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI", 20.8.2020.

WEBINAR ZA NARUČIOCE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI", 19.8.2020.

WEBINAR "KORAK PO KORAK U SPROVOĐENJU OTVORENOG POSTUPKA PO NOVOM ZJN-U", 7.8.2020.

WEBINAR "NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA IZ UGLA PONUĐAČA", 5.8.2020.

WEBINAR "USKLAĐIVANJE PLANA JAVNIH NABAVKI SA NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA", 30.7.2020.

WEBINAR ZA PONUĐAČE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI", 28.7.2020.

WEBINAR ZA NARUČIOCE "RAD NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI", 27.7.2020.

WEBINAR "KORAK PO KORAK U SPROVOĐENJU OTVORENOG POSTUPKA PO  NOVOM ZJN-U", 14.7.2020.

WEBINAR "NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA IZ UGLA PONUĐAČA", 10.7.2020.

WEBINAR "PRIMENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA", 9.7.2020.

SEMINAR "USKLAĐIVANJE PLANA JAVNIH NABAVKI SA NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA", Beograd, Hotel Mona Plaza, 6.7.2020.

KOPAONIČKI DANI JAVNIH NABAVKI, Kopaonik, 22 - 25.6.2020.

WEBINAR "KORAK PO KORAK U SPROVOĐENJU OTVORENOG POSTUPKA PO NOVOM ZJN-U", 15.6.2020.

WEBINAR "USKLAĐIVANJE PLANA JAVNIH NABAVKI SA NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA", 10.6.2020.

RADIONICA "KORAK PO KORAK U SPROVOĐENJU OTVORENOG POSTUPKA PO NOVOM ZJN-U", Beograd, 5.3.2020.

RADIONICA "PRIMENA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI", Beograd, 3.3.2020.

RADIONICA "ŠTA NAM DONOSI NOVI ZAKON O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU", Beograd, 20.2.2020.

SEMINAR "PRIMENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA", Beograd, Hotel Mona Plaza, 18.2.2020.

SEMINAR "KORAK PO KORAK U SPROVOĐENJU OTVORENOG POSTUPKA PO NOVOM ZJN-U", Beograd, 29.01.2020.

RADIONICA "PLANIRANJE NABAVKI ZA 2020. GODINU I USKLAĐIVANJE SA NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA", Beograd, 24.1.2020.

RADIONICA "PLANIRANJE NABAVKI ZA 2020. GODINU I USKLAĐIVANJE SA NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA", Beograd, 17.12.2019.

SEMINAR "KORAK PO KORAK U SPROVOĐENJU OTVORENOG POSTUPKA PO PREDLOGU NOVOG ZJN-A", Beograd, 11.12.2019.

RADIONICA "PLANIRANJE NABAVKI ZA 2020. GODINU I USKLAĐIVANJE SA NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA", Beograd, 10.12.2019.

RADIONICA "NEPRAVILNOSTI KROZ FAZE PROCESA JAVNE NABAVKE IZ UGLA KONTROLE I REVIZIJE", Beograd, 9.12.2019.

RADIONICA "OKVIRNI SPORAZUM U JAVNIM NABAVKAMA", Beograd, 5.12.2019.

RADIONICA "PLANIRANJE NABAVKI ZA 2020. GODINU I USKLAĐIVANJE SA NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA", Beograd, 4.12.2019.

RADIONICA "ŠTA DONOSI IZMENA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA", Beograd, 3.12.2019.

RADIONICA "PLANIRANJE NABAVKI ZA 2020. GODINU I USKLAĐIVANJE SA NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA", Beograd, 2.12.2019.

RADIONICA "PLANIRANJE NABAVKI ZA 2020. GODINU I USKLAĐIVANJE SA NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA", Beograd, 27.11.2019.

RADIONICA "NEPRAVILNOSTI KROZ FAZE PROCESA JAVNE NABAVKE IZ UGLA KONTROLE I REVIZIJE", Beograd, 26.11.2019.

SEMINAR "KORAK PO KORAK U SPROVOĐENJU OTVORENOG POSTUPKA PO PREDLOGU NOVOG ZJN-A", Beograd, 25.11.2019.

SEMINAR "KORAK PO KORAK U SPROVOĐENJU OTVORENOG POSTUPKA PO PREDLOGU NOVOG ZJN-A", Beograd, 19.11.2019.

RADIONICA "PLANIRANJE NABAVKI ZA 2020. GODINU I USKLAĐIVANJE SA NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA", Beograd, 18.11.2019.

SEMINAR "KORAK PO KORAK U SPROVOĐENJU OTVORENOG POSTUPKA PO PREDLOGU NOVOG ZJN-A", Beograd, 24.10.2019.

ZLATIBORSKI DANI JAVNIH NABAVKI, Zlatibor, 23. - 26.9.2019.

RADIONICA "OKVIRNI SPORAZUM U JAVNIM NABAVKAMA", Beograd, 13.9.2019.

RADIONICA "SPREČAVANJE PRANJA NOVCA - SMERNICE ZA UTVRĐIVANJE I EVIDENTIRANJE STVARNOG VLASNIKA", Beograd, 12.9.2019.

SEMINAR "KORAK PO KORAK U SPROVOĐENJU OTVORENOG POSTUPKA PO NACRTU NOVOG ZJN-A", Beograd, 10.9.2019.

SEMINAR "KORAK PO KORAK U SPROVOĐENJU OTVORENOG POSTUPKA PO NACRTU NOVOG ZJN-A", Beograd, 20.6.2019.

RADIONICA "OKVIRNI SPORAZUM U JAVNIM NABAVKAMA", Beograd, 18.6.2019.

SEMINAR "DIJALOG I IZAZOVI U JAVNIM NABAVKAMA I JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU", Vršac, 3. - 5.6.2019.

SEMINAR "KORAK PO KORAK U SPROVOĐENJU OTVORENOG POSTUPKA PO NACRTU NOVOG ZJN-A", Beograd, 21.5.2019.

RADIONICA "OKVIRNI SPORAZUM U JAVNIM NABAVKAMA", Beograd, 16.5.2019.

SEMINAR "KORAK PO KORAK U SPROVOĐENJU OTVORENOG POSTUPKA PO NACRTU NOVOG ZJN-A", Beograd, 16.4.2019.

KOPAONIČKI DANI JAVNIH NABAVKI, Kopaonik, 25. - 28.03.2019.

RADIONICA "SPREČAVANJE PRANJA NOVCA", Beograd, 19.3.2019.

RADIONICA "OKVIRNI SPORAZUM U JAVNIM NABAVKAMA", Beograd, 5.3.2019.

OBUKA ZA PONUĐAČE "POBEDI U JAVNIM NABAVKAMA", Beograd, 19.2.2019.

SEMINAR "KORAK PO KORAK U SPROVOĐENJU OTVORENOG POSTUPKA PO NOVOM ZJN-U", Beograd, 14.2.2019.

SEMINAR "NACRT ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA", Beograd, 27.11.2018.

ZLATIBORSKI DANI JAVNIH NABAVKI, Zlatibor, 24. - 27.09.2018.

REŠENJA KOJA NAS OČEKUJU U NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA, Vrnjačka Banja, 04. - 06.06.2018. 

SEMINAR "U SUSRET NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA", Beograd, 07.05.2018.

KOPAONIČKI DANI JAVNIH NABAVKI, Kopaonik, 26. - 29.03.2018.

ZLATIBORSKI DANI JAVNIH NABAVKI, Zlatibor, 25. - 28.09.2017.

AKTUELNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA, Beograd, 15.06.2017.

KOPAONIČKI DANI JAVNIH NABAVKI, Kopaonik, 27.-30.03.2017.

RADIONICA O JAVNIM NABAVKAMA, Beograd, 22.12.2016.

RADIONICA O JAVNIM NABAVKAMA, Beograd, 10.11.2016. 

SEMINAR "ZLATIBORSKI DANI JAVNIH NABAVKI", Zlatibor, 26.-29.09.2016.

SEMINAR "PRAKSA I STAVOVI REPUBLIČKE KOMISIJE I UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE", ETNO SELO STANIŠIĆI, 13.06.-15.06.2016.

KOPAONIČKI DANI JAVNIH NABAVKI, Kopaonik, 28. - 31. mart 2016. godine

IZMENE ZAKONA I PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU, Beograd, 07. decembar 2015. godine

IZMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA, Beograd, 30. oktobar 2015. godine

ZLATIBORSKI DANI JAVNIH NABAVKI, Zlatibor, 28. septembar - 01. oktobar 2015. godine

KOPAONIČKI DANI JAVNIH NABAVKI, Kopaonik, 23. - 26. mart 2015. godine

ZLATIBORSKI DANI JAVNIH NABAVKI, Zlatibor, 29. septembar - 02. oktobar 2014. godine

KOPAONIČKI DANI JAVNIH NABAVKI, Kopaonik, 24. - 27. mart 2014. godine

AKTUELNE TEME O JAVNIM NABAVKAMA, Beograd, 11. februar 2014. godine

INTERNI AKT NARUČIOCA, PLAN NABAVKI I DRUGA NAJČEŠĆA PITANJA O JAVNIM NABAVKAMA, Beograd, 09. decembar 2013. godine

INTERNI AKT NARUČIOCA, PLAN NABAVKI I DRUGA NAJČEŠĆA PITANJA O JAVNIM NABAVKAMA, Beograd, 05. novembar 2013. godine

Aktuelni seminari

Održani seminari

Pogledaj sve