Seminari

Održani seminari

Public Aktiv je, do sada, organizovao kao konzorcijalni partner ili samostalno sledeće seminare:

 

AKTUELNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA