Seminari

Održani seminari

Public Aktiv je, do sada, organizovao kao konzorcijalni partner ili samostalno sledeće seminare:

SEMINAR "U SUSRET NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA"