Seminari

Održani seminari

Public Aktiv je, do sada, organizovao kao konzorcijalni partner ili samostalno sledeće seminare:

PRAKTIČNA PITANJA U PRIMENI NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Seminar „Praktična pitanja u primeni novog Zakona o javnim nabavkama“ održan je dana 08. maja 2009. godine u Ustanovi - Centru za privredno tehnološki razvoj Vojvodine - Banoštor - Andrevlje, koji se nalazi na Andrevlju (http://www.sluzba.vojvodina.gov.rs/objekti-ivapv/andrevlje.htm).

Predavači su učestvovali u izradi novog Zakona o javnim nabavkama i pratećih podzakonskih akata: Saša Varinac, predsednik Komisije za zaštitu prava, Milica Savić, član Komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, šef Odseka za javne nabavke u Upravi za javne nabavke.

Polaznici seminara su imali prilike da saznaju kako da pripreme konkursnu dokumentaciju po novom Zakonu, imajući u vidu novi način određivanja i primene uslova, kriterijuma i tehničkih specifikacija.

Pored toga, učesnici su detaljno upoznati i sa sadržinom svih relevantnih odluka i akata koje naručilac donosi u postupku javne nabavke, kao i u postupku zaštite prava.
Posebno su bili predstavljeni novi instituti: negativne reference, Portal javnih nabavki i službenik za javne nabavke.