Seminari

Održani seminari

Public Aktiv je, do sada, organizovao kao konzorcijalni partner ili samostalno sledeće seminare:

RADIONICA "SPREČAVANJE PRANJA NOVCA - SMERNICE ZA UTVRĐIVANJE I EVIDENTIRANJE STVARNOG VLASNIKA"

Public aktiv je 12.9.2019. godine organizovao 2. radionicu iz oblasti sprečavanja pranja novca i utvrđivanja stvarnog vlasnika.

Cilj radionice je bio upoznavanje polaznika sa ključnim odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, kao i podzakonskim aktima. Akcenat radionice je bio na pitanju utvrđivanja i evidentiranja stvarnog vlasnika stranke.
Kroz veliki broj praktičnih primera i slučajeva i izrazito interaktivni odnos na radionici, polaznici su obučeni da utvrde i evidentiraju stvarnog vlasnika. Polaznicima su takođe predstavljene međunarodne preporuke, kao i utvrđene nepravilnosti iz nadzora.

Predavač je bio Goran Lukić, visokokvalifikovani stručnjak sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u oblasti sprečavanja i suzbijanja pranja novca, međunarodno sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS) od strane ACAMS. Na listi eksperata OSCE i za oblast suzbijanje finansijskog kriminala i pranja novca. Sertifikovani predavač od strane OSCE i UNODC.