Seminari

Održani seminari

Public Aktiv je, do sada, organizovao kao konzorcijalni partner ili samostalno sledeće seminare:

SEMINAR "KORAK PO KORAK U SPROVOĐENJU OTVORENOG POSTUPKA PO PREDLOGU NOVOG ZJN-A"

Public aktiv je organizovao 5. po redu seminar "Korak po korak u sprovođenju otvorenog postupka po Predlogu Novog ZJN-a" 24. oktobra 2019. godine.

Cilj seminara je bio da se polaznici upoznaju sa pravilima sprovođenja otvorenog postupka koja su predviđena u Predlogu Novog ZJN-a. Detaljno su predstavljene sve novine koje nas očekuju u pripremi konkursne dokumentacije, dodele ugovora i aneksa ugovora o javnim nabavkama.

PREDAVAČI su bili: Milica Maletić, konsultant za javne nabavke i dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke, sada pridruženi član Public aktiva.