Seminari

Održani seminari

Public Aktiv je, do sada, organizovao kao konzorcijalni partner ili samostalno sledeće seminare:

RADIONICA "OKVIRNI SPORAZUM U JAVNIM NABAVKAMA" 

Public aktiv je po 5. put organizovao radionicu "Okvirni sporazum u javnim nabavkama" 5. decembra 2019. godine, u Beogradu.

Cilj radionice je bio upoznavanje sa svim prednostima okvirnog sporazuma, kao i da se polaznici osposobe da samostalno sprovedu postupak sa zaključenjem okvirnog sporazuma na više godina sa više ponuđača. Nadamo se da smo ispunili očekivanja polaznika i da će sada lakše krenuti u proceduru zaključivanja okvirnih sporazuma.

PREDAVAČI su bili: Milica Maletić, konsultant za javne nabavke i dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke, sada pridruženi član Public aktiva.