Seminari

Održani seminari

Public Aktiv je, do sada, organizovao kao konzorcijalni partner ili samostalno sledeće seminare:

RADIONICA "PLANIRANJE NABAVKI ZA 2020. GODINU I USKLAĐIVANJE SA NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA"

Public Aktiv je 17.12.2019. organizovao 6. radionicu “Planiranje nabavki za 2020. godinu i usklađivanje sa Novim Zakonom o javnim nabavkama”.

Cilj radionice je bio da se polaznici upoznaju sa novim pravilima planiranja javnih nabavki, kao i da im se ukaže kako će naručioci postupati u prvih 6 meseci sledeće godine, a kako nakon 1. jula 2020. godine, kada počinje primena Novog Zakona o javnim nabavkama. Takođe je ukazano šta sve podrazumeva usklađivanje planova sa Novim ZJN-om, kao i koji su novi limiti, koje su razlike u izuzecima, razlike u postupcima, rokovima. Na kraju smo analizirali kako da po Novom Zakonu naručilac sprovodi nabavke na koje se Zakon ne primenjuje (tzv. izuzetke) i obezbedi dokumentaciju za evidentiranje i ovih nabavki.

PREDAVAČI su bili: Konsultanti Public Aktiva Milica Maletić, dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke.
Ovom radionicom Public Aktiv završava radionice za 2019. godinu, koja je za nas bila jako lepa, uspešna i radna. Najlepše hvala svima na ukazanom poverenju.