Seminari

Održani seminari

Public Aktiv je, do sada, organizovao kao konzorcijalni partner ili samostalno sledeće seminare:

RADIONICA "PRIMENA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI"

Public Aktiv je održao radionicu „Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“, dana 3.3.2020. u Beogradu.

Na radionici je predstavljeno šta nam je doneo novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, šta se sve smatra obradom podataka o ličnosti, kakve su obaveze lica za zaštitu podataka o ličnosti, kakva su prava lica čiji se podaci obrađuju, na koji način se postupa ukoliko dođe do povrede, koji su mehanizmi zaštite povređenih prava.

Radionica je bila vrlo interaktivna, polaznici su dobili odgovore na postavljena pitanja.

PREDAVAČ je bila Aleksandra Lakićević, diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u Sektoru za nadzor Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.