Seminari

Održani seminari

Public Aktiv je, do sada, organizovao kao konzorcijalni partner ili samostalno sledeće seminare:

OČEKIVANE IZMENE PROPISA O JAVNIM NABAVKAMA

Seminar "Očekivane izmene propisa o javnim nabavkama" održan je od 15. do 18. oktobra 2012. godine u Kongresnom centru u okviru hotela „Merkur“ u Vrnjačkoj Banji.
Seminar je bio orijentisan na predstavljanje najvažnijih izmena propisa o javnim nabavkama koje su najavljene da će biti usvojene od strane Narodne skupštine do kraja 2012. godine. Teme razmatrane na seminaru oblikovane su prema najznačajnijim novinama, kao što su one vezane za sprečavanje korupcije i sukoba interesa, službenika za javne nabavke, centralizovane javne nabavke, elektronsku licitaciju. Posebno su bili obrađeni novi instituti kao što su: okvirni sporazum, konkurentni dijalog, građanski nadzornik.

Na seminaru su učesnici, takođe, imali prilike da se upoznaju sa praksom Državne revizorske institucije u postupcima provere javnih nabavki. Dugogodišnji Vrhovni revizor Državne revizorske institucije, g. Života Antić, predstaviće najčešće oblike neregularnosti u javnim nabavkama koje je DRI uočila, a učesnici su bili u prilici da postavljaju pitanja kako bi razrešili dileme u pogledu regularnosti koje se javljaju u praksi.    

Predavači su bili stručnjaci iz Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki: Danijela Bokan, pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke, Branislav Cvetković, zamenik predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Saša Varinac, advokat i dugogodišnji predsednik Komisije za zaštitu prava, Daliborka Srećkov, rukovodilac grupe za stručne poslove u oblasti javnih nabavki u Upravi za javne nabavke, Milica Maletić, dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava i Đorđe Belenzada, savetnik u Upravi za javne nabavke.