Seminari

Održani seminari

Public Aktiv je, do sada, organizovao kao konzorcijalni partner ili samostalno sledeće seminare:

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

Seminar „NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA“ održan je 05.i 06. februara 2013. godineu prostorijama hotela„Hotel M“, Bulevar oslobođenja 56a, Beograd.

Predavači su bili: Daliborka Srećkov, rukovodilac Grupe za stručne poslove u Upravi za javne nabavke i Đorđe Belenzada, savetnik u Upravi za javne nabavke su učestvovali u izradi novog Zakona o javnim nabavkama.

Pored njih predavači su  bili: Saša Varinac, advokat i dugogodišnji predsednik Komisije za zaštitu prava i Milica Maletić, pravni savetnik za javne nabavke i dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava.

Polaznici su imali prilike da se upoznaju sa novim Zakonom o javnim nabavkama.

Konkretno, seminar je bio orijentisan na predstavljanje najvažnijih izmena Zakona o javnim nabavkama, tj. predstavljanje novina kod: pregovaračkih postupaka, uslova za dodelu ugovora, poslova i nadležnosti Uprave za javne nabavke. Takođe je bio predstavljen poseban oblik postupka javne nabavke - okvirni sporazum.