Seminari

Održani seminari

Public Aktiv je, do sada, organizovao kao konzorcijalni partner ili samostalno sledeće seminare:

PALIĆKI DANI JAVNIH NABAVKI

Seminar „Palićki dani javnih nabavki“ održan jeod 27. do 29. maja 2013. godineu Kongresnom centru na Paliću.

Na seminaru je predstavljen najvažniji institut Novog Zakona o javnim nabavkama, koji se primenjuje od 01.04.2013. godine.

Predavači na seminaru su bili: Saša Varinac, predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Daliborka Srećkov, rukovodilac Grupe za stručne poslove u Upravi za javne nabavke, Svetlana Ražić, rukovodilac Grupe za praćenje postupaka javnih nabavki, Uprava za javne nabavke, Milica Maletić, pravni savetnik za javne nabavke i dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava, Branislav Cvetković, član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.