Seminari

Održani seminari

Public Aktiv je, do sada, organizovao kao konzorcijalni partner ili samostalno sledeće seminare:

AKTUELNE TEME O JAVNIM NABAVKAMA

Seminar „Aktuelne teme o javnim nabavkama“ održan je 11. februara 2014. godine u prostorijama hotela „Hotel M“, Bulevar oslobođenja 56a, Beograd.

Na seminaru je predstavljen model internog akta, model okvirnog sporazuma, analiza dostavljenih planova nabavki kao i aktuelna praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Predavači na seminaru bili su: Saša Varinac, predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Danijela Bokan, pomoćnik direktora u Upravi za javne nabavke, Daliborka Srećkov, šef odseka za regulativu i profesionalizaciju u javnim nabavkama i Milica Maletić, konsultant za javne nabavke.