Seminari

Održani seminari

Public Aktiv je, do sada, organizovao kao konzorcijalni partner ili samostalno sledeće seminare:

KOPAONIČKI DANI JAVNIH NABAVKI

Seminar „Kopaonički dani javnih nabavki“ održan je od 24. do 27. marta 2014. godine u Kongresnom centru na Kopaoniku.

Predavači na seminaru su bili: Saša Varinac, predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Danijela Bokan, pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke, Daliborka Srećkov, šef odseka za regulativu i profesionalizaciju u javnim nabavkama u Upravi za javne nabavke, Stevan Radunović, predsednik Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama Republike Srbije i Milica Maletić, konsultant za javne nabavke.

Imajući u vidu da Novi Zakon o javnim nabavkama još uvek izaziva mnogo nedoumica i pitanja, te želju organizatora seminara da polaznicima omogući da dobiju odgovore na što veći broj pitanja, seminar je trajao tri radna dana.