Seminari

Održani seminari

Public Aktiv je, do sada, organizovao kao konzorcijalni partner ili samostalno sledeće seminare:

SEMINAR IZMENE ZAKONA I PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU