Seminari

Održani seminari

Public Aktiv je, do sada, organizovao kao konzorcijalni partner ili samostalno sledeće seminare:

 

RADIONICA O JAVNIM NABAVKAMA 

 

Program rada