Seminari

Aktuelni seminari

 SEMINAR O JAVNIM NABAVKAMA U VRNJAČKOJ BANJI  

Seminar „Rešenja koja nas očekuju u Novom Zakonu o javnim nabavkama“ održaće se u Vrnjačkoj Banji, u periodu od 04.06. do 06.06.2018. godine u Hotelu Solaris Resort.  

PREDAVAČI: Predavači su članovi radne grupe za izradu Novog Zakona o javnim nabavkama: Daliborka Srećkov, rukovodilac grupe za praćenje, kontrolu i nadzor postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke i Miloš Jović, rukovodilac grupe za razvoj sistema javnih nabavki u Upravi za javne nabavke. Pored njih, na seminaru je predavač i Jasmina Milenković, član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

TEME: Na seminaru će prvo biti predstavljeno šta nas čeka u predstojećem Novom Zakonu o javnim nabavkama. Pored toga biće predstavljene i najinteresantnije odluke Republičke komisije za zaštitu prava. Sva pitanja i dileme oko primene trenutno važećeg Zakona će biti razmotrena u okviru dela seminara "Pitanja i odgovori". Seminar će trajati dva radna dana.

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 13.900,00 dinara + PDV i obuhvata materijal u pisanoj formi i kafe pauze.