Vesti

Odluke i pravni stavovi Republičke komisije za zaštitu prava

republicka komisija

Sve potrebne informacije vezane za zaštitu prava, kao i načelne stavove možete pročitati na sajtu www.kjn.gov.rs

1) Odluke - zaštita prava - www.kjn.gov.rs/ci/odluke/zastita-prava.html
2) Načelni pravni stavovi - www.kjn.gov.rs/nacelni-pravni-stavovi.html