Vesti

Portal javnih nabavki

portal javnih nabavki

Novi Zakon o javnim nabavkama počeo je da se primenjuje 1.7.2020. godine, kada je sa radom počeo i novi Portal javnih nabavki.

Od 1.7.2020. godine jedini način podnošenja ponuda je elektronski, preko Portala javnih nabavki, te je izuzetno važno da se i naručioci i ponuđači detaljno upoznaju sa svim funkcijama novog Portala.

Posetite: jnportal.ujn.gov.rs