Vesti

Priručnik za službenike za javne nabavke

Prirucnik za sluzbenike za javne nabavke

09.02.2015. godine objavljen je Priručnik za obuku i polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke, koji je pripremila Uprava za javne nabavke, sa ciljem da se kandidatima olakšala priprema za polaganje ispita. U izradi Priručnika učestvovala je i Milica Maletić, konsultant Public aktiva za javne nabavke.