Vesti

Priručnik za službenike za javne nabavke

Prirucnik za sluzbenike za javne nabavke

22.12.2020. godine objavljen je Priručnik za pripremu polaganja ispita za službenika za javne nabavke, koji je pripremila Kancelarija za javne nabavke, sa ciljem da se kandidatima olakšala priprema za polaganje ispita.