Vesti

Izmene zakona o javnim nabavkama

Izmene zakona o javnim nabavkama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS", br. 68/15) stupio je na snagu 12.08.2015. godine. Jedino član 24. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koji reguliše plan nabavki, stupa na snagu 01.01.2016. godine.

Postupke javnih nabavki koji su započeti pre 12.08.2015. godine naručioci nastavljaju da sprovode po Zakonu o javnim nabavkama koji je donet 2012. godine („Sl. glasnik RS", br. 124/12, 14/15), dok sve postupke koje naručioci pokrenu od 12.08.2015. godine sprovode po Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS", br. 68/15).