Vesti

Novi Zakon o javnim nabavkama

Izmene zakona o javnim nabavkama

Skupština Srbije je na sednici 23.12.2019. godine usvojila Novi Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS", br. 91/19). Novi Zakon je stupio na snagu 1.1.2020. godine, ali je primena odložena za 1. jul 2020. godine.

Postupke javnih nabavki koji su započeti pre 1.7.2020. godine naručioci nastavljaju da sprovode po Zakonu o javnim nabavkama koji je donet 2012. godine i koji je imao izmene 2015. godine („Sl. glasnik RS", br. 124/12, 14/15, 68/15), dok sve postupke koje naručioci pokrenu od 1.7.2020. godine sprovode po Novom Zakonu o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS", br. 91/19).