Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Public Aktiv je održao novu obuku za službenika za javne nabavke. Prisustvovalo je 11 polaznika.

Naši predvači, Milica Maletić i Daliborka Srećkov, nastojali su da svim polaznicima što više približe teoriju i praksu u oblasti javnih nabavki, kako bi se što bolje pripremili za ispit. S tim u vezi na kraju svakog dana obuke imali smo proveru znanja, pripremljena su pitanja na koja su učesnici odgovarali kako bi stekli što približniju sliku kako to izgleda na ispitu.

Tri dana obuke prošlo je brzo i drago nam je da su naši polaznici zadovoljni, da nose pozitivne utiske sa ove prilično zahtevne obuke.
Datum

22.04.2019. - 24.04.2019