Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Prva obuka za službenika za javne nabavke u 2019. godini koju je Public Aktiv organizovao za 22 polaznika. Lepo smo se družili, još bolje radili. Drago nam je kad svi zajedno nosimo lepe utiske sa obuke, posebno što su obuke zahtevne i potrebna je maksimalna posvećenost i učesnika i predavača da bi se kompletno gradivo prošlo tokom trodnevne obuke.

Za to su se pobrinuli naši stalni predavači, Milica Maletić i Daliborka Srećkov, obe sa relevantnim iskustvom u nadležnim institucijama Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu prava.

Proveru znanja stečenog na obuci učesnici su imali na kraju svakog dana obuke, sve sa ciljem da se što bolje pripreme za polaganje ispita.

Datum

23.01.2019. - 25.01.2019