Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Aktuelna pitanja u primeni novih odredbi Andrevlje, Fruška Gora

Seminar „Javne nabavke – aktuelna pitanja u primeni novih odredbi” održan je 18. novembra 2009. godine u Centru za privredno tehnološki razvoj Vojvodine, Andrevlje, Fruška Gora.

Seminar je bio posvećen aktuelnim pitanjima nastalim primenom novih podzakonskih akata, koji su stupili na snagu 18. jula 2009. godine.

Predavači su bili stručnjaci iz Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava koji su učestvovali u pripremanju podzakonskih akata: Saša Varinac, samostalni savetnik u Upravi za javne nabavke, Milica Maletić, član Komisije za zaštitu prava, Daliborka Srećkov, šef Odseka za javne nabavke u Upravi za javne nabavke, Danijela Bokan, načelnik odeljenja za razvoj sistema javnih nabavki u Upravi za javne nabavke i Đorđe Belenzada, savetnik u Upravi za javne nabavke.

Učesnici seminara su imali prilike da saznaju kako pripremom konkursne dokumentacije mogu doći do najpovoljnije ponude i dobrog ugovora. Takođe, učesnici seminara su imali prilike da se upoznaju sa stavovima relevantnih regulatornih tela u pogledu postupka javne nabavke male vrednosti, kao i sa primenom elektronskih sistema u oblasti javnih nabavki i ostalim oblastima uređjenim podzakonskim aktima. Posebno je detaljno predstavljena procedura sertifikovanja službenika za javne nabavke.
U završnom delu seminara, polaznici su imali mogućnost da postavljaju pitanja predavačima u vezi novog Zakona o javnim nabavkama.

Datum

18.11.2009.