Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Novi Zakon o javnim nabavkama, Beograd

Seminar „NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA“ održan je 05.i 06. februara 2013. godineu prostorijama hotela„Hotel M“, Bulevar oslobođenja 56a, Beograd.

Predavači su bili: Daliborka Srećkov, rukovodilac Grupe za stručne poslove u Upravi za javne nabavke i Đorđe Belenzada, savetnik u Upravi za javne nabavke su učestvovali u izradi novog Zakona o javnim nabavkama.

Pored njih predavači su  bili: Saša Varinac, advokat i dugogodišnji predsednik Komisije za zaštitu prava i Milica Maletić, pravni savetnik za javne nabavke i dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava.

Polaznici su imali prilike da se upoznaju sa novim Zakonom o javnim nabavkama.

Konkretno, seminar je bio orijentisan na predstavljanje najvažnijih izmena Zakona o javnim nabavkama, tj. predstavljanje novina kod: pregovaračkih postupaka, uslova za dodelu ugovora, poslova i nadležnosti Uprave za javne nabavke. Takođe je bio predstavljen poseban oblik postupka javne nabavke – okvirni sporazum.

 

Datum

05.02.2013. - 06.02.2013