Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Public Aktiv je prešao na održavanje obuka za službenika za javne nabavke u svom prostoru, prilagođenom za manji broj učesnika.

Kao predavači učestovali su Milica Maletić i Daliborka Srećkov, obe sa relevantnim iskustvom rada u nadležnim institucijama Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu prava.

U cilju što bolje pripreme učesnika za polaganje ispita oba dana obuke vršena je provera znanja.

Datum

29.11.2016. - 30.11.2016