Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Kandidati za polaganje ispita za službenika za javne nabavke su ponovo ukazali poverenje Public Aktivu. Ukupno 48 učesnika je prošlo trodnevnu obuku u cilju što bolje pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Drago nam je što su naši polaznici već počeli da polažu ispite i da pokazuju rezultate na istom.

Kao i na prethodnim obukama predavači su bili stručnjaci kojima je Ministarstvo finansija izdalo rešenje o ispunjenosti uslova za predavače, i to: Milica Maletić, Daliborka Srećkov, Saša Varinac i Đorđe Belenzada.

Posle svake ispredavane oblasti  bila je nezaobilazna provera znanja u cilju što bolje pripreme i sagledavanje šta naše učesnike očekuje na samom ispitu.

Datum

21.02.2011. - 23.02.2011