Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Webinar „Obuka za službenika za javne nabavke“

Organizovali smo još jednu obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke po novom Zakonu o javnim nabavkama u periodu 16-18. jun 2021. godine, u formi webinara.

Predavači su bili Milica Maletić i Daliborka Srećkov, stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama. Obe su radile u institucijama nadležnim za javne nabavke, učestvovale u kreiranju profesionalizacije u Srbiji i sertifikat za službenika stekle pre 10 godina.

Sva tri dana obuka je trajala od 9 do 16:30h, s tim da su polaznici obuke na kraju svakog dana sa predavačima prolazili jedan vid simulacije testa, odnosno provere znanja, shodno oblastima koje su obrađivane tog dana obuke, kako bi stekli što bolji uvid u test koji ih očekuje na samom ispitu.

 

Datum

16.06.2021. - 18.06.2021