Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Webinar „Sprovođenje pregovaračkog postupka po novom ZJN-u“

Public Aktiv je 25.6.2021. godine po prvi put organizovao webinar posvećen samo pregovaračkom postupku, s obzirom da taj postupak sprovode svi naručioci, dok mnogi ponuđači moraju da znaju pravila i način sprovođenja tog postupka.

Teme na webinaru su bile:
Kako se sprovodi pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva shodno odredbama novog Zakona o javnim nabavkama, uključujući i sve radnje koje se preduzimaju putem Portala javnih nabavki, kako iz ugla naručioca, tako i iz ugla ponuđača.
– Koje su sve specifičnosti ovog postupka i razlike u odnosu na druge postupke, a koje se manifestuju kroz objavljivanje, zahtevanje mišljenja Kancelarije za javne nabavke, pokretanje postupka, rokove za podnošenje ponuda, dostupnost konkursne dokumentacije, način podnošenja ponude, zaštitu prava i dr. Sve su to radnje koje se sada odvijaju putem Portala.
– Sprovođenje pregovaračkog postupka sa tačno određenim ponuđačem i hitnih nabavki, kao dva najčešća primenjivana osnova ove vrste postupka. Međutim, objasnili smo i način primene drugih osnova koja će naručioci najčešće primenjivati u praksi.
– Prikazali smo kada se sprovodi pregovarački postupak, a kada vrši izmena ugovora za dodatne isporuke.
– Govorili smo i o Smernicama za primenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva koje je pripremila Kancelarija za javne nabavke, posebno imajući u vidu kako se sada odvija način pregovaranja putem Portala kroz dostavljanje početnih, izmenjenih i konačnih ponuda.
– Dali smo osvrt i na primenu konkurentnog postupka sa pregovaranjem po osnovu člana 55. stav 1. tačka 5) ZJN, u situaciji kada je naručilac u prethodno sprovedenom otvorenom ili restriktivnom postupku dobio sve neprihvatljive ponude, zbog njegovih specifičnosti u odnosu na nekada često korišćenu dopunu ponude po ZJN/2015.

PREDAVAČI su bili stručnjaci i konsultanti sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama, Milica Maletić, dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno rukovodilac u Upravi za javne nabavke.

 

Datum

25.06.2021.