Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Kopaonički dani javnih nabavki 2011. godine

Seminar „Kopaonički dani javnih nabavki“  je održan od 16. do 19. maja 2011. godine u Kongresnom centru na Kopaoniku.

Seminar je bio posvećen konkretnim pitanjima u primeni Zakona o javnim nabavkama.

Učesnicima su se obratili dr Igor Šoltes, predsednik Državne revizorske institucije Republike Slovenije, priznati međunarodni stručnjak sa petnaestogodišnjim iskustvom u javnim nabavkama.

Predavači i panelisti u stručnom delu su bili stručnjaci iz Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava: Saša Varinac, samostalni savetnik u Upravi za javne nabavke, Milica Maletić, dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava, Danijela Bokan, pomoćnik direktora Uprave za javne nabvke, Daliborka Srećkov, Rukovodilac grupe za stručne poslove u oblasti javnih nabavki u Upravi za javne nabavke, Đorđe Belenzada, savetnik u Upravi za javne nabavke, Svetlana Ražić, rukovodilac Grupe za praćenje postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke i Ljiljana Bosić Čavić, savetnik u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

 

Datum

16.05.2011. - 19.05.2011