Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Nepravilnosti u javnim nabavkama iz ugla kontrole i revizije

Po prvi put Public Aktiv je organizovao interaktivnu radionicu na temu „Nepravilnosti kroz faze procesa javne nabavke iz ugla kontrole i revizije. Radionica je održana 26.11.2019. godine.

Cilj radionice je bio da se učesnici upoznaju sa stavovima kontrolnih organa koji vrše revizuju u oblasti javnih nabavki. Predstavili smo najčešće greške koje naručioci prave u sve tri faze procesa javne nabavke (planiranje, sprovođenje postupka, izvršenje ugovora), kao i mere koje u tim slučajevima preduzimaju kontrolni organi. Takođe, predstavljeno je i kako se vrši kontrola realizacije ugovora, kao i sve isplate, što obuhvata i nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje.

PREDAVAČ na radionici je bila Radulka Urošević, nekadašnji vrhovni državni revizor, sa dugogodišnjim iskustvom u reviziji javnih nabavki stečenim u Državnoj revizorskoj instituciji. Interaktivnosti radionice doprinele su i Milica Maletić i Daliborka Srećkov, u javnim nabavkama od početka njihove primene u Srbiji, obe nekadašnji predstavnici relevantnih institucija Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava.

Datum

26.11.2019.