Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Radionica Okvirni sporazum 29.09.2023.

Pozivamo vas na radionicu 29. septembra, na kojoj ćemo detaljno predstaviti pravila okvirnog sporazuma, razmatrati vaša pitanja i sagledavati praktične primere okvirnih sporazuma. Radionica se održava u našim prostorijama u Beogradu, Braće Jugovića 2a.

Zašto biste i kako sprovodili okvirni sporazum i učestvovali u njemu?

Veliki broj naručilaca još uvek ne sprovodi okvirni sporazum, već zaključuje ugovore za okvirne količine što nije ispravno. Ponuđači mogu biti onemogućeni da učestvuju u realizaciji određenog predmeta nabavke čak i do 4 godine ukoliko nisu podneli ponudu i zaključili okvirni sporazum.

Od naručilaca koji sprovode okvirne sporazume većina primenjuje okvirni sa jednim ponuđačem, dok su opcije okvirnih sporazuma sa više ponuđača manje primenjivane. Ideja nam je da vam kroz radionicu približimo i ovu vrstu okvirnih sporazuma, jer oni imaju velike prednosti.

Bavićemo se i pitanjima šta je to što možete, kako možete, šta su prednosti, o kojim pitanjima posebno morate da vodite računa, da li se okvirni sporazumi tokom njihovog trajanja mogu menjati i na koji način? Kako to sve izgleda na Portalu javnih nabavki, koje su specifičnosti pri sprovođenju postupka iz ugla naručioca, a koje iz ugla ponuđača? Ne treba zaboraviti ni obavezu izveštavanja po sprovedenim okvirnim sporazumima.

Predstavićemo i kako se na Portalu sprovode tzv. mini tenderi u situacijama kada naručilac tokom važenja okvirnog sporazuma sa više ponuđača otvara konkurenciju.

Kompletna radionica biće prožeta praktičnim primerima.

Predstavićemo i određena korisna rešenja upravo za pitanja koja se najčešće kasnije pojavljuju u realizaciji a koja se zapravo moraju sagledati u fazi pripreme postupka i konkursne dokumentacije. Sagledaćemo i šta je bio predmet osporavanja pred Republičkom komisijom u postupcima u kojima su zaključivani okvirni sporazumi.

PREDAVAČI:
Sa vama će kao predavači biti stručnjaci i konsultanti sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama Milica Maletić i Daliborka Srećkov.

PRIJAVLJIVANJE:

Kotizacija po učesniku iznosi 13.900,00 dinara + PDV i obuhvata praćenje predavanja, mogućnost postavljanja pitanja, prezentacije predavača u pisanoj formi, kafe pauzu i ručak.

Prijavljivanje za učešće na radionici je zaključno sa 26.9.2023. godine, podnošenjem prijave organizatoru Public Aktiv d.o.o. na e-mail office@publicaktiv.com ili popunjavanjem elektronske prijave.

KONTAKT:

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/263-71-28, 011/218-79-20 i 065/649-2534, od 8-16 časova, kao i putem e-maila office@publicaktiv.com.

 

 

 

Datum

29.09.2023.